71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Rozliczanie zasiłku pogrzebowego. Podstawowe informacje.

Organizacja pogrzebu jest często dużym wydatkiem, na który składają się koszty związane z:

  • wykupieniem miejsca na cmentarzu;
  • opłatą za ceremonię pogrzebową, trumnę, kwiaty;
  • wystawienie nagrobka;
  • ewentualną kremację zwłok;
  • usługi zakładu pogrzebowego.

Nie musimy pokrywać wydatków w całości samodzielnie, ponieważ osoba opłacająca pogrzeb ma prawo do otrzymania zasiłku pogrzebowego wypłacanego jednorazowo przez oddział ZUS. Od 2011 roku zasiłek dla wnioskodawcy wynosi 4 tysiące złotych. Kwotę tą można uzyskać po złożeniu odpowiedniej dokumentacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dokumentacja ta obejmuje:

  • odpis skrócony aktu zgonu;
  • wniosek o wypłatę zasiłku, druk ZUS Z-12;
  • oryginały lub kopie rachunków związanych z pogrzebem;
  • dokument tożsamości ze zdjęciem osoby ubiegającej się o wypłatę zasiłku.

Zasiłek pogrzebowy przeznaczony jest dla osoby, która pokryła koszty pogrzebu, dlatego może on być przyznany również pracodawcy, gminie, powiatowi lub ośrodkowi pomocy społecznej. Nie jest wymagane pokrewieństwo pomiędzy osobą pokrywającą koszty pogrzebu a zmarłym.

Na złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy mamy 12 miesięcy od momentu sporządzenia aktu zgonu. Od daty tej można się odwoływać w okolicznościach wyjątkowych, np. w momencie, gdy identyfikacja zwłok trwała dużej niż rok. Urząd wypłaca zasiłek w przeciągu 30 dni od dnia łożenia wniosku. Warto zauważyć, że pieniądze z zasiłku pogrzebowego są zwolnione od podatku dochodowego. Zasiłek pogrzebowy obowiązuje także w sytuacji, gdy osoba zmarła pochowana zostaje poza granicami kraju.

Zakład pogrzebowy a zasiłek

Pogrzeb osoby bliskiej najczęściej wiąże się  dużym obciążeniem psychicznym, z tego względu zakłady pogrzebowe oferują możliwość złożenia wniosku o zasiłek pogrzebowy w imieniu osoby organizującej pogrzeb. Zwalnia nas to z konieczności martwienia się o formalności, a zakład pogrzebowy Anubis lokalizujący się we Wrocławiu posiada w swojej ofercie taką usługę.