71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Formalności pogrzebowe i wymagane dokumenty

Po ustaleniu z naszymi pracownikami wszelkich szczegółów dotyczących pogrzebu oraz po dostarczeniu niezbędnych dokumentów, należy ustalić datę i miejsce pochówku, kremacji, obrządek religijny uroczystości lub szczegóły pogrzebu świeckiego.

Poniżej znajdą Państwo wykaz dokumentów do pobrania, niezbędnych w przypadku organizowania pogrzebu lub kremacji, jak też dokumenty dotyczące międzynarodowego transportu zwłok, upoważnień do wykonywania czynności w urzędzie stanu cywilnego oraz inne dokumenty niezbędne w przypadku zgonu i organizowania pogrzebu.

Dokumenty do pobrania