71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Cena pogrzebu

Bardzo często kontaktując się z naszym zakładem, pytają Państwo o cenę pogrzebu. Koszt ten uzależniony jest od bardzo wielu czynników: rodzaju pochówku, oprawy ceremonii, wybranego zakresu usług. Ceremonia pogrzebowa nie ma więc jednej, standardowej ceny.
Pierwszym wydatkiem, na który trzeba się przygotować, jest wybór miejsca pochówku. Ten koszt uzależniony jest on tego, czy zmarły zostanie pochowany w istniejącym już grobie rodzinnym, czy trzeba będzie wykupić nowe miejsce na cmentarzu.
Przed pochówkiem należy także wybrać odpowiednią trumnę, nagrobek, a także zamówić mszę pogrzebową i zapłacić za wykopanie grobu. W przypadku kremacji należy zaopatrzyć się z kolei w urnę kremacyjną.

Co obejmuje jeszcze koszt pogrzebu?

Kolejne koszty generuje organizacja ceremonii pogrzebowej. Pierwszym etapem pogrzebu jest przewóz zwłok na teren zakładu pogrzebowego, przechowanie ich w chłodni, a także przygotowanie do ceremonii
Przy ustalaniu ceny pochówku trzeba też wziąć pod uwagę usługi dodatkowe. Mowa tu o wieńcach, kwiatach, karawanie, kondukcie pogrzebowym i opłatach kancelaryjnych.

Pogrzeb bezgotówkowy

Wielu klientów prosi nas, by całkowity koszt pogrzebu nie przekraczał kwoty zasiłku pogrzebowego (wynosi on obecnie 4 tysiące złotych). Oczywiście jesteśmy w stanie zorganizować tego typu ceremonię, jednak w takim przypadku muszą Państwo liczyć się z tym, że pogrzeb bezgotówkowy nie będzie obejmował dodatkowych usług świadczonych przez naszą firmę. Wszelkie ewentualne dodatkowe koszty na które się Państwo zdecydują w celu bardziej wystawnej formy pogrzebu, będą regulowane dopiero po uroczystości. Przyjmujemy od naszych klientów zarówno przelewy bankowe, karty kredytowe jak i gotówkę. Po uzgodnieniu z nami, istnieje też możliwość rozłożenia kwoty dopłaty na jak najdogodniejsze dla naszych klientów raty, pozbawione ukrytych odsetek i innych opłat manipulacyjnych.
Kiedy zdecydują się Państwo na naszą pomoc przy organizacji pogrzebu, możecie liczyć na nasze pełne wsparcie. Pomagamy w kompletowaniu dokumentów na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub Wojskowego Biura Emerytalnego lub Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wszystko po to, by ceremonia pogrzebowa została przeprowadzona bez dodatkowego obciążenia finansowego dla bliskich zmarłego.