71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Ekshumacje

Zakres usług świadczonych przez Zakład Usług Pogrzebowych „Anubis” obejmuje również przeprowadzanie prac ekshumacyjnych na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz poza jej granicami. Zgodnie z prawem krajowym i nakazami sanepidu ekshumacje wykonuje się w okresie od 16 października do 15 kwietnia.

Zobowiązując się do wykonania tak specyficznego zadania, jakim jest ekshumacja, zawsze postępujemy zgodnie z zalecaniami służb sanitarnych (sanepid) działających w kraju, jak i poza jego granicami. Ekshumacja to proces przeniesienia ciała ludzkiego lub jego doczesnych szczątków z jednego miejsca pochówku do innego. W zależności od tego, ile czasu upłynęło od pierwszego pochówku, stosujemy różne techniki prac ekshumacyjnych. Otwarcie grobu każdorazowo ma miejsce w obecności zarządcy cmentarza lub osoby przez niego wydelegowanej, inspektora sanepidu i przedstawiciela naszego zakładu pogrzebowego. Teren wokół miejsca pochówku wykładany jest specjalnymi matami nasączonymi odpowiednimi chemikaliami, z kolei ziemia z grobu po zakończeniu praca przewożona jest do specjalnego zakładu utylizacyjnego. Precyzyjne określone procedury stosuje się też przy zabezpieczaniu samego miejsca poekshumacyjnego (grobu).

Ważne informacje

Członkowie Rodziny nie muszą być obecni przy ekshumacji, chyba że wyrażą wolę uczestniczenia w tym procesie.

Zależnie od stanu zachowania, ciało ludzkie lub jego doczesne szczątki przenosimy do specjalnego worka ekshumacyjnego – w przypadku dobrego stanu zachowania trumny – albo do specjalnej trumny ekshumacyjnej – w przypadku, gdy trumna uległa już rozpadowi. Zniszczoną trumnę przewozimy do punktu utylizacji. Zajmujemy się również przewozem ekshumowanego oraz ponowną organizacją jego pochówku. Rodzaj, jak i forma pochówku zależą od decyzji Rodziny i Przyjaciół Zmarłego.

W swoich działaniach zawsze pamiętamy o szacunku dla Zmarłych. Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania, których wypełnienie jest konieczne przed zleceniem nam prac ekshumacyjnych. Obowiązujące procedury nakazują, aby dokumenty te zostały osobiście wypełnione przez klientów. Pozostałymi formalnościami i pozwoleniami zajmuje się Zakład Usług Pogrzebowych „Anubis”.

Ekshumacje – przydatne dokumenty:

świeca