71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Jak przetransportować zwłoki zza granicy?

Coraz większa ilość zakładów pogrzebowych decyduje się na poszerzenie swojej oferty o międzynarodowy transport zwłok. Obecnie bez większego problemu znajdziemy domy pogrzebowe specjalizujące się w sprowadzaniu szczątek lub zwłok zmarłego do ojczyzny. I chociaż to zazwyczaj one zajmują się dopełnianiem wszelkich możliwych formalności, to przed skorzystaniem z takiej usługi warto dowiedzieć się samodzielnie, jakie zasady muszą być spełnione, aby można było z niej skorzystać.

Podstawowe informacje

Najczęściej, decyzję o przetransportowaniu zwłok może podjąć wyłącznie najbliższa rodzina zmarłej osoby. Jeżeli jednak nie zgadza się ona na takie rozwiązanie lub nie jest nim zainteresowana, to pogrzeb odbywa się w miejscu, w którym nastąpiła śmierć. Niestety – bardzo często zdarza się, że zmarły trafia do zbiorowej mogiły, co praktycznie całkowicie uniemożliwia zarówno późniejszy transport, jak i ekshumację.

Aspekty prawne

Aby możliwe było przetransportowanie zwłok zza granicy, to konieczne jest uzyskanie zezwolenia wydawanego przez polskiego starostę. Warto również wiedzieć, że dokument musi być zgodny z miejscem, w którym chcemy pochować zmarłego. Wniosek składa rodzina. Trzeba pamiętać o dołączeniu do niego oświadczenia osoby upoważnionej do pochówku oraz o wydaniu dyspozycji zakładowi pogrzebowemu, który specjalizuje się w międzynarodowym transporcie zwłok. Oczywiście, konieczne jest również przedłożenie aktu zgonu lub – w przypadku niemożliwości ustalenia przyczyny śmierci – wniosku stwierdzającego wykluczenie choroby zakaźnej jako przyczyny zgonu.

Co dalej?

Jeżeli starosta wyda pozytywną opinię, to zostanie ona przesłana do konsulatu państwa, w którym nastąpił zgon. W dalszej kolejności konsul zobowiązany jest do wydania zezwolenia na transport zwłok lub prochów. Trzeba jednak pamiętać, że w niektórych krajach panują regulacje, które uzależniają przewóz zwłok od wydania stosownego zezwolenia. Niestety, jeżeli zmarły nie posiadał specjalnego ubezpieczenia gwarantującego pokrycie kosztów przewozu zwłok do kraju, to wszelkie wydatki z tym związane musi pokryć jego najbliższa rodzina.