71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Pogrzeb – świecki, czyli jaki?

Pogrzeby świeckie stanowią w naszym kraju nadal niewielki odsetek wszystkich ceremonii pogrzebowych (stanowią około 2-3%). Warto jednak zaznaczyć, że traktuje się je z szacunkiem właściwym dla ich katolickich odpowiedników. Jak właściwie przebiegają świeckie uroczystości pogrzebowe? – na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym wpisie. Zachęcamy do uważnej lektury!

Jak to właściwie wygląda?

Chociaż wydaje się to oczywiste, to warto jednak powiedzieć to głośno i wyraźnie – świeckie uroczystości pogrzebowe odbywają się w niereligijnym obrządku. W trakcie trwania ceremonii nie pojawiają się katolickie symbole, nie występują również elementy ceremoniałów wyznaniowych, takie jak chociażby święcenie grobu czy msza w kościele. Uroczystość prowadzona jest przez tzw. Mistrza Ceremonii. Zazwyczaj osoby na tym stanowisku odznaczają się doskonałymi zdolnościami oratorskimi i nienaganną dykcją. Oczywiście nie odprawia on modlitw, ani nie wygłasza kazań. Najczęściej pożegnanie przybiera formę wzruszającej mowy, która ma na celu przybliżenie sylwetki zmarłego. Ponadto w tradycji świeckiej nieboszczyk żegnany jest najpierw w domu pogrzebowym, a później na cmentarzu. Oprawa muzyczna nie musi mieć konwencjonalnego charakteru. Najczęściej w ostatniej drodze zmarłemu towarzyszy jego ulubiony utwór. Na czele orszaku pogrzebowego idzie Mistrz Ceremonii.

Na cmentarzu

Na miejscu pochówku Mistrz wita wszystkich przybyłych, a następnie wygłasza mowę pożegnalną. Oczywiście może ją również wygłosić przed marszem – kolejność ustalana jest przed ceremonią z rodziną zmarłego. Trzeba zaznaczyć, że mowa pogrzebowa jest najważniejszym elementem świeckiego pochówku. Zazwyczaj jej celem jest przybliżenie sylwetki nieboszczyka, podsumowanie jego życia i osiągnięć. Świeckie pochówki uważane są za wyjątkowo wzruszające. Nic dziwnego – ciężko zarzucić im jakąkolwiek pompatyczność.