71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Po co przeprowadza się ekshumacje?

Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok lub szczątków z grobu. Przeprowadza się ją w okresie od 16 października do 15 kwietnia w godzinach porannych. Ekshumację można wykonać w dowolnym czasie od zgonu. Wyjątek stanowi śmierć w wyniku choroby zakaźnej. W takim przypadku muszą minąć minimum dwa lata od zgonu.

Powody przeprowadzania ekshumacji

Ekshumację przeprowadza się z kilku powodów. Pierwszym z nich jest konieczność zrealizowania oględzin sądowych np. w celu ustalenia lub potwierdzenia przyczyny zgonu. Taka sytuacja najczęściej ma miejsce w przypadku śmierci z przyczyn nienaturalnych.

Ekshumacja może być również przeprowadzona na wniosek rodziny zmarłego. Najczęściej ma to miejsce, gdy bliscy mieszkają w dużej odległości od cmentarza, na którym został pochowany. Wtedy zajmowanie się grobem i uiszczanie opłat za niego jest znacznie utrudnione. Przeniesienie szczątków na cmentarz znajdujący się blisko jest dużym ułatwieniem. Zdarza się również przenoszenie ciał z leśnych mogił wojennych na cmentarze. Ekshumację przeprowadza się również w przypadku konieczności remontu nagrobka.

Ekshumacja jest konieczna także, gdy cmentarz ma zostać przeniesiony, a teren, na którym się znajduje, ma zostać przeznaczony na inny cel.

Nasza firma zajmuje się pomocą w przeprowadzaniu ekshumacji we Wrocławiu.

Kto może zdecydować o przeprowadzeniu ekshumacji?

Ekshumacja w zależności od okoliczności może zostać przeprowadzona na umotywowaną prośbę rodziny zmarłego, w wyniku zarządzenia prokuratura lub sądu oraz na podstawie decyzji związanej z zajęciem terenu cmentarza na inny cel.

Osoby uprawnione do pochowania zwłok oraz do złożenia wniosku o ekshumację to małżonek, krewni zstępni, wstępni, boczni, powinowaci w linii prostej oraz osoby dobrowolnie zobowiązujące się.