71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Kto musi być obecny przy ekshumacji?

Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok lub ich szczątków z grobu, lub miejsca ich tymczasowego pochówku. Wykonuje się ją, aby przenieść je i dokonać pochówku na tym samym lub innym cmentarzu oraz w przypadku potrzeby przeprowadzenia oględzin sądowo-lekarskich. Za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych i nienarodzonych dzieci z kolei za szczątki popioły, które powstały na skutek przeprowadzenia kremacji.

W jaki sposób przebiega ekshumacja?

Ekshumację przeprowadza się od 16 października do 15 kwietnia w godzinach porannych. Wiąże się to ze względami sanitarnymi. W zależności od tego, jak dużo czasu minęło od śmierci, stosuje się różne techniki ekshumacyjne. Teren wokół grobu wykładany jest matami nasączonymi chemikaliami, a ziemia z grobu zostaje utylizowana. Każde wydobycie szczątków przebiega w taki sposób, aby zachować jak największy szacunek wobec ciała osoby zmarłej. Ekshumacja zwłok we Wrocławiu, Warszawie czy jakimkolwiek innym mieście przebiega w dokładnie taki sam sposób.

Kto znajduje się przy grobie podczas ekshumacji?

Przy ekshumacji może znajdować się najbliższa rodzina, lecz nie jest to konieczne.

Osobami, które bezwzględnie muszą uczestniczyć w ekshumacji, są pracownicy sanepidu. Odpowiadają za to, by wydobycie szczątków przebiegało zgodnie z procedurami. Na ich barkach spoczywa dopilnowanie, by zwłoki zostały przetransportowane odpowiednim samochodem i w skrzyni do transportu trumny. Poza nimi na miejscu znajdują się pracownicy odkrywający grób i przenoszący szczątki oraz zarządca cmentarza lub osoba wydelegowana przez niego.

W przypadku ekshumacji prowadzonej ze względów kryminalnych obecny jest również prokurator i technik kryminalistyki.

W ekshumacji nie bierze udziału ksiądz. Przeniesienie zwłok nie wiąże się z koniecznością odprawiania nabożeństwa.