71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Międzynarodowy transport zwłok – najważniejsze informacje

Usługi firm pogrzebowych z zakresu międzynarodowego transportu zwłok cieszą się obecnie coraz większym zainteresowaniem. Na rynku znajdziemy wiele zakładów, które specjalizują się w sprowadzeniu zwłok lub szczątek zmarłego do ojczyzny i najczęściej to one instruują najbliższą rodzinę o niezbędnych formalnościach, które należy dopełnić. Warto jednak dowiedzieć się, jakie zasady wiążą się z międzynarodowym transportem zwłok.

Główne zasady związane z międzynarodowym transportem zwłok

Decyzję o transporcie zwłok z zagranicy podejmują najbliżsi zmarłego. W przypadku odmowy lub braku zainteresowania przywozem do kraju zmarłego, pochówek odbywa się w kraju, w którym nastąpił zgon zgodnie z tamtejszymi przepisami prawnymi. W praktyce szczątki najczęściej trafiają do mogiły zbiorowej, co uniemożliwia ekshumację i późniejszy transport.

Międzynarodowy transport zwłok wymaga specjalnego zezwolenia polskiego starosty, zgodnego z miejscem, w którym zwłoki będą pochowane. Najbliżsi zmarłego, odpowiadający za organizację pogrzebu, powinni złożyć wniosek o wyrażenie zgody na transport zwłok. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie osoby upoważnionej do pochówku zmarłego o zleceniu czynności związanych z transportem określonej firmie specjalizującej się w tego typu usługach. Niezbędne jest również przedstawienie aktu zgonu lub, w sytuacji niemożności ustalenia przyczyn zgonu, wniosek dokumentu urzędowego stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej.

Pozytywna decyzja starosty powinna być przesłana do organu konsularnego państwa, w którym nastąpił zgon. Następnie konsul wydaje zezwolenie na przewóz zwłok lub prochów. Trzeba też pamiętać, że w niektórych krajach obowiązują regulacje uzależniające transport zwłok od wydania stosownego zezwolenia, np. właściwego urzędu miasta lub gminy (np. Włochy).

Jeśli zmarły nie posiadał stosownego ubezpieczenia, które gwarantuje pokrycie kosztów przewozu zwłok do kraju, wszelkie koszty z tym związane będą musieli pokryć jego najbliżsi. Koszty w dużej mierze uzależnione są od kraju, z którego następuje przewóz zwłok.