71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Pogrzeb dziecka ochrzczonego i nieochrzczonego

Organizacja pogrzebu dziecka w dużym stopniu zależy od tego, czy było ono ochrzczone, czy też nie. Większością kwestii organizacyjnych zajmuje się zakład świadczący usługi pogrzebowe.

Jak wygląda pogrzeb dziecka ochrzczonego i nieochrzczonego?

W obrządku katolickim dziecko może zostać pochowane bez względu na to, czy było ono wcześniej ochrzczone, czy też nie. Dotyczy to dzieci w każdym wieku, również tych, które zmarły jeszcze w łonie matki, które odeszły np. w wyniku poronienia.

Zgodnie z normami prawnymi kościoła katolickiego małym dzieckiem jest dziecko, które nie ukończyło jeszcze 7. roku życia. Bardzo istotny jest też fakt, że takie dziecko nie przystąpiło jeszcze do sakramentu pokuty. Po chrzcie może jednak przystąpić do sakramentu chorych, komunii świętej lub bierzmowania. Wówczas jest to uwzględniane w odmawianych w trakcie pogrzebu modlitwach. W przypadku dzieci, które ukończyły 7. rok życia, odprawiany jest obrzęd “za zmarłych w młodym wieku”. W tym przypadku to właśnie od wieku dziecka zależy, jaka będzie procedura obrządku pochowania dziecka.

Warto dodać, że obrzęd pogrzebu małego dziecka jest szczegółowo opisany w księdze “Obrzędy pogrzebu”, która obowiązuje w kościele katolickim wszystkich księży. Jedyną różnicą podczas pogrzebu dziecka ochrzczonego i nieochrzczonego stanowią wygłaszane modlitwy. W przypadku dziecka ochrzczonego są one pełne wiary, że po śmierci będzie ono przebywało w Niebie. Obejmują one również podziękowanie za dar życia i chrztu świętego. Wierni wygłaszają również modlitwy za najbliższych zmarłego dziecka. Następnie duchowny kropi wodą święconą trumnę dziecka w celu przypomnienia o otrzymanym chrzcie. Dla dziecka nieochrzczonego wspominany jest przede wszystkim fakt, iż rodzice pragnęli ochrzcić malucha, ale nie zdążyli tego zrobić. Oczywiście jak w poprzednim przypadku modlitwą objęci są również rodzice i bliscy zmarłego. Trumna dziecka zostaje pokropiona wodą święconą, która symbolizuje pragnienie chrztu.

Podczas pogrzebu w obrządku katolickim odbywa się msza święta. W przypadku małych dzieci kapłan odprawiający mszę ubrany jest na biało, co symbolizuje niewinność zmarłego. Podczas mszy pogrzebowej dla starszych dzieci kapłan zakłada szatę fioletową.