71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Jak zorganizować pogrzeb dziecka?

Śmierć dziecka to dla rodziców i bliskich niezwykle bolesne przeżycie. Niestety to na nich spoczywa obowiązek zorganizowanie pogrzebu, który stanowi formę oficjalnego pożegnania zmarłego.

Organizacja pogrzebu dziecka — krok po kroku

Organizacja pogrzebu dziecka przebiega bardzo podobnie jak w przypadku osoby dorosłej. Jest to jednak bardzo trudny czas dla rodziców, dlatego też w większości przypadków to zakład pogrzebowy zajmuje się organizacją całego przedsięwzięcia, odciążając w ten sposób pozostałych w smutku bliskich. W niektórych przypadkach mogą nawet zamówić mszę czy kwiaty. Niestety są kwestia, które muszą zostać dopełnione przez rodziców. Należą do nich przede wszystkim niezbędne formalności, bez których nie byłoby możliwe zorganizowanie pochówku. Rodzice muszą więc postarać się o odpowiednie dokumentów, takich jak:

  • Karta zgonu. Jest to dokument wystawiany przez lekarza, który opiekował się dzieckiem przed śmiercią. W sytuacji, gdy do zgonu doszło w szpitalu, karta wystawiana jest przez lekarza oddziału szpitalnego. Jeśli dziecko zmarło w innym miejscu, kartę zgonu wystawia lekarz rodzinny lub lekarz pogotowia ratunkowego. W przypadku poronienia rodzice otrzymują nie tylko kartę zgonu, ale także kartę martwego urodzenia dziecka, które umożliwia uzyskanie odpisu aktu urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.
  • Akt zgonu. Ten dokument wystawiany jest przez Urząd Stanu Cywilnego. Akt zgonu jest konieczny do uzyskania zasiłku pogrzebowego. Śmierć dziecka trzeba zgłosić w ciągu 3 dni od dnia zgonu, a jeśli przyczyną była choroba zakaźna, termin ten wynosi 24 godziny. Aby uzyskać akt zgonu, należy przygotować kartę zgonu i odpis aktu urodzenia.

Kwiaty na pogrzebie dziecka

Jak już zostało wspomniane, organizacją pogrzebu dziecka może zająć się zakład pogrzebowy. Jest jednak kilka kwestii, które zależą od decyzji rodziców. To oni muszą zdecydować m.in. czy kościół, trumna i miejsce pochówku będą ozdobione kwiatami, czy też nie. Kwiaty na pogrzebie dziecka najczęściej są białe, gdyż kolor ten symbolizuje niewinność. Doskonale sprawdzają się białe róże, kalie lub lilie. Ładnie prezentują się też delikatne margaretki, goździki, gerbery.