71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Jakie podejście do zwłok mają Zoroastrianie?

Tradycją, która jest powszechna we wszystkich znanych nam kulturach ludzkich, okazuje się szczególne poszanowanie dla ciał zmarłych, a pierwsze pochówki przez wielu badaczy dziejów są uważane za rzeczywisty początek naszej cywilizacji. Ceremoniały i zwyczaje związane z urządzeniem pochówku mogą być różne i w dużej mierze zależą od istniejących w wyznawanej religii nakazów i zakazów. W Europie, gdzie wciąż dominują rytuały powstałe pod wpływem chrześcijaństwa, najczęściej wybieranym rozwiązaniem jest umieszczanie zwłok w grobie ziemnym lub przeprowadzanie kremacji, a także specyficzna organizacja pogrzebu. We Wrocławiu firmą specjalizującą się w obsłudze ostatniej drogi zmarłego jest Zakład Usług Pogrzebowych Anubis. W przypadku religii wywodzących się z Bliskiego Wschodu obyczaje się jednak zupełnie inne. Przyjrzyjmy się temu, jak wygląda postępowanie ze zmarłym w Zoroastrianizmie.

Czym jest Zoroastrianizm?

Zoroastrianizm to religia wywodząca się z terenów dzisiejszego Iranu, która powstała dzięki ludom przybyłym na te tereny z Azji Środkowej około 1000 lat p.n.e. Jej świętą księgą jest Awesta, której część według tradycji powstała za sprawą samego założyciela – Zoroastera, nazywanego też Zaratustrą. Był on prorokiem i kapłanem perskim, który zainicjował powstanie wielkiej religii monoteistycznej po doznaniu objawień. W myśl głoszonych przez niego zasad jedyny bóg to Ahura Mazda, zmagający się z siłami zła w postaci Angrju Mainju. Zoroastrianizm wywarł bardzo silny wpływ na inne religie monoteistyczne, zwłaszcza na Islam i chrześcijaństwo.

Jak wyglądały zwyczaje pogrzebowe Zoroastrian?

Zoroastrianie wierzyli, że dusza po śmierci trafia pod sąd. Jeżeli w jej życiu przeważały złe uczynki, trafia ona do Domu Najgorszego Bytowania i pozostaje we władaniu Angra Mainju. Gdy większość była dobra, przechodzi ona do Domu Pieśni, gdzie oczekuje na Odnowę Świata, która spowoduje wyeliminowanie niesprawiedliwych i da nieśmiertelność dobrym. Ponieważ zwłoki człowieka są skalane złem, nie chowano ich w ziemi, a urządzano tzw. pogrzeb powietrzny, umieszczając ciało w tzw. wieży milczenia, gdzie było rozszarpywane przez sępy, a kości pozostawały wewnątrz tej konstrukcji.