71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Po czym poznać grób rosyjskiego mafiozy?

Obyczaje pogrzebowe różnią się od siebie w zależności od czasu, miejsca, religii oraz panujących w danej społeczności zwyczajów. Nawet w obrębie bliskich sobie pod względem obrządków grup wyznaniowych mogą pojawiać się znaczne rozbieżności dotyczące zarówno sposobu pochówku, jak i towarzyszących mu ceremonii. Wiele zmienia się też z upływem lat. Widać to dobrze choćby po fakcie, że tam, gdzie do niedawna wybierano wyłącznie klasyczne pogrzeby związane z układaniem ciała w grobie ziemnym, coraz częściej pojawiają się kremacje. We Wrocławiu urządzaniem uroczystości tradycyjnych oraz polegających na spopielaniu zwłok zajmuje się Zakład Usług Pogrzebowych Anubis. Duże różnice dotyczą też rozmaitych grup zawodowych. Przekonajmy się, jak może to wyglądać w przypadku grup przestępczych pochodzących z obszaru Rosji.

Droga życia zmarłego a ceremonia pogrzebowa

Uzależnienie obyczajów pogrzebowych od wykonywanego przez zmarłego zawodu lub aktywności, która definiowała całe jego życie, jest zjawiskiem znanym doskonale z wielu krajów naszego kręgu kulturowego. Specjalne ceremonie towarzyszą zwykle pochówkowi wojskowych, policjantów czy strażaków, a także przedstawicielu wielu innych służb mundurowych. Różne akcenty związane ze statusem osoby, która odeszła oraz podkreślające pełnione przez nią rolę pojawiają się choćby w przypadku sportowców. Za naszą wschodnią granicą wyjątkową oprawę miewają również pogrzeby członków zorganizowanych grup przestępczych. Przejawia się to też w wybieranych dla nich nagrobkach.

Jak wyglądają groby członków rosyjskiej mafii?

Jedną z panujących mód funeralnych jest umieszczanie na nagrobkach dużych wizerunków zmarłych, które są utrwalane w kamieniu np. metodą piaskowania. W przypadku członków rosyjskiej mafii często przedstawiają one nie tylko zmarłych, ale również sceny z ich życia. Wystawiane im pomniki nierzadko przypominają więc spore zdjęcia pokazujące upamiętnianą osobę.