71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Jak powstały katakumby pod Odessą?

Odeskie katakumby są labiryntem podziemnych korytarzy, które ciągną się pod całym miastem i sięgają poza jego granice. Ich nazwa jest myląca, ponieważ katakumby to zwykle podziemne cmentarze, a katakumby w Odessie nigdy nie służyły do grzebania zwłok. Są wynikiem pozyskiwania kamienia potrzebnego do budowy budynków w mieście.

Historia odeskich katakumb

Katakumby znajdujące się pod Odessą zaczęły powstawać w latach 30 XIX wieku. W tym czasie nastąpił okres rozbudowy tego miasta. Potrzebna była duża ilość kamienia budulcowego. Okazało się, że pod miastem znajdują się pokłady wapienia pontyjskiego, który był doskonałym materiałem do stawiania budynków, jednocześnie stosunkowo łatwym do wydobycia. Wapień jest na tyle miękkim kamieniem, że możliwe były odcinanie go za pomocą pił.
Kamień na początku wydobywano w kamieniołomach w okolicy Odessy, później zaczęto tworzyć korytarze pod miastem. Tworzone tunele zaczęły zagrażać stabilności zabudowy miasta, więc przestano drążyć je w centrum, a zaczęto tworzyć tunele poza obrębem miasta.
Długość tuneli przekracza 2500 km, ich szerokość ma od 1,8 do 3,5 m. Drugie pod względem długości korytarzy katakumby, w których wykonywano pogrzeby w Paryżu, mają jedynie 300 km korytarzy.

Mroczne dzieje katakumb pod Odessą

Katakumby są bardzo niebezpiecznym miejscem. Pod koniec XX wieku zaczęto je wzmacniać, ponieważ doszło do ponad 100 tąpnięć.
Istnieje zakaz wchodzenia do katakumb. Można to zrobić jedynie z przewodnikiem. Znane są historie kilku osób, które weszły do tunelu i po pewnym czasie znaleziono ich ciała. Wydostanie się z wnętrza podziemnego labiryntu, jest niezwykle trudne. Korytarze są bardzo skomplikowane, a wewnątrz panuje całkowita ciemność.
W katakumbach dochodziło również do morderstw.