71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Co dzieje się ze zwłokami z nieopłaconych grobów?

Zdarza się, że na niektóre groby na cmentarzu są zaniedbane i widać, że przez bardzo długi czas nikt ich nie odwiedzał. Na niektórych grobach można również zobaczyć tabliczki informujące o tym, że mogiła ma zostać zlikwidowana. Dla osób, którym zdarza się odwiedzać taki grób, jest to informacja, że należy jak najszybciej uiścić opłatę za miejsce na cmentarzu.

Opłata za miejsce na cmentarzu

Według ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych grób nie może zostać wykorzystany do ponownego pochówku przed upływem 20 lat. Z tego powodu najczęściej opłata, którą uiszcza się na cmentarzu, obejmuje okres 20 lat. Gdy miną, konieczne jest opłacenie miejsca na kolejne 20 lat. Jeśli dokona się zapłaty, zarządca cmentarza nie może odsprzedać miejsca pochówku ani usunąć grobu. Jeśli jednak opłata nie zostanie uiszczona, mogiła może zostać wykorzystana ponownie. Na niektórych cmentarzach na grobie umieszana jest informacja o braku opłaty, na innych brak opłaty automatycznie oznacza rezygnację z miejsca pochówku, bez znaczenia na stopień zadbania nagrobka. Z tego powodu warto kontrolować datę, w której konieczne będzie przedłużenie opłaty za miejsce.

Co dzieje się z ciałem ze zlikwidowanego grobu?

Jeśli opłata nie została uiszczona, możliwe jest ponowne wykorzystanie grobu. Jednak zanim się to stanie, konieczne jest przeprowadzenie ekshumacji. Prawo wymaga przeniesienia szczątków ze zlikwidowanego grobu w inne miejsce. Nie ma możliwości, aby szczątki pozostały w grobie i w tym samym miejscu została pochowana kolejna osoba.

Płyta nagrobna jest demontowana. Szczątki i fragmenty trumny po ekshumacji przenoszone są w inne miejsce na terenie cmentarza, np. do ossarium.

Wszystkie koszty związane z przeniesieniem szczątków uiszcza zarządca cmentarza.