71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Od czego zależy liczba miejsc w grobie?

Na wielu cmentarzach można zobaczyć nagrobki, na których znajdują się dane różnych osób. Oznacza to, że w danym miejscu została pochowana więcej niż jedna osoba najczęściej z jednej rodziny. Ustawa o pogrzebach i chowaniu zmarłych dokładnie określa, w jakich przypadkach w jednym miejscu może zostać pochowany więcej, niż jeden zmarły.

Czym charakteryzuje się grobowiec rodzinny?

Miejsce, które przeznaczone jest do chowania całej rodziny to grobowiec rodzinny. Rozmiar,  jaki może mieć nagrobek, a więc i to jak dużo trumien można w nim pochować, regulowany jest przez cmentarz.
Aby móc dochować kolejną osobę do grobowca, nie ma konieczności demontowania nagrobka. Wyposażone są one w wejście, przez które można umieścić kolejną urnę lub trumnę.
Grobowce zwykle są murowane. Prawo do dysponowania grobem mają najbliżsi członkowie rodziny osób, które zostały w nim pochowane. Przepisy nie określają jednoznacznie, kto jest właścicielem grobu. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, pomagamy uporać się z formalnościami pogrzebowymi we Wrocławiu.

Kiedy można pochować kolejną osobę do pojedynczego grobu?

Istnieje możliwość pochowania drugiej osoby w grobie pojedynczym, czyli przeznaczonym dla jednej osoby. Możliwe jest to do zrobienia w dwóch przypadkach.
Pierwszym z nich jest pochowanie trumny z kolejną osobą po 20 latach od poprzedniego pochówku. Tyle czasu potrzebne jest na zmineralizowanie się zwłok.
Drugi przypadek to dochowanie do grobu urny z prochami. Jest to możliwe w dowolnym momencie od poprzedniego pogrzebu. Urny mają na tyle nieduży rozmiar, że w jednym miejscu możliwe jest pochowanie wielu osób i nie trzeba do tego celu budować grobowca rodzinnego. Jest to również najbardziej ekonomiczny sposób na pochowanie bliskich.