71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Jak długo trwa pogrzeb?

Długość pogrzebu jest inna dla każdej religii, ponieważ różni wyznawcy inaczej podchodzą do faktu śmierci. Dla jednych jest to czas żałoby, a dla innych nadziei. Choć rodzajów obrzędów jest bardzo wiele, na szczęście niektóre domy pogrzebowe oferują organizację pochówków w zgodzie z różnymi wyznaniami. Rodzina zmarłego nie będzie miała także problemu z pochówkiem typowo świeckim.

 

Pogrzeb świecki

Taki pogrzeb odbywa się w kaplicy przy domu pogrzebowym. Na czas uroczystości ściągane są wszystkie symbole religijne, a do kaplicy wnoszona jest trumna lub urna. Następnie mistrz ceremonii w kilku zdaniach opowiada o zmarłym. Podobnie rodzina i przyjaciele dzielą się refleksjami o tej osobie. Po mowach przychodzi czas na przewiezienie trumny lub urny na cmentarz i pochowanie zmarłego do grobu. Długość takiego pogrzebu zależy od liczby wygłaszanych mów.

Pogrzeb muzułmański (Janaza)

Ciało w wierze muzułmanów do 24 godzin po śmierci jest myte przez rodzinę. Następnie zostaje owinięte w płótno i przeprowadza się nad nim modlitwy. Po pierwszej części modłów przenosi się ciało na cmentarz i chowa do grobu. W islamie zalecany jest prosty grób zwrócony w stronę Mekki. Na pogrzeb nie przynosi się wieńców. Po pochowaniu ciała przechodzi się do drugiej części modlitw o przebaczenie zmarłym i przypomnienia wiary. Pogrzeb trwa mniej więcej godzinę.

Pogrzeb katolicki

W pogrzebie katolickim główną rolę odgrywa kapłan, który sprawuje mszę żałobną i modli się za duszę zmarłego. Najpierw ciało jest przygotowywane w domu pogrzebowym do pochówku. Następnie odprawiana jest msza żałobna w kościele, aby później ciało zostało przeniesione na cmentarz. Kapłan w kaplicy i przed grobem zmarłego modli się o zbawienie jego duszy. Następnie ciało jest chowane do grobu, a duchowny ponownie prosi o zbawienie dla duszy zmarłego. Pogrzeb trwa ponad godzinę.