71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Nekrolog, a klepsydra pogrzebowa

Śmierć bliskiej osoby to bardzo trudny, smutny czas dla rodziny, która musi nie tylko dopełnić wszystkich kwestii formalnych i organizacyjnych związanych z pogrzebem, ale również powiadomić o miejscu i dacie ostatniego pożegnania innych. Służą do tego nekrolog oraz klepsydra. Są to jednak dwie różne formy zawiadamiania o czyjejś śmierci i pogrzebie. Anubis – Dom Pogrzebowy we Wrocławiu zapewnia wsparcie w przygotowaniu i upublicznianiu nekrologów i klepsydr. W tym artykule wyjaśniamy, czym właściwie różni się nekrolog od klepsydry.

Co to jest nekrolog?

Termin “nekrolog” pochodzi od greckiego słowa nekros – czyli nieboszczyk oraz logos, czyli słowo. Jest to więc informacja o śmierci danej osoby, która podana jest do wiadomości publicznej. Forma ta wywodzi się bezpośrednio od średniowiecznego gatunku nekrologium. Był to spis zmarłych dokonywany w porządku kalendarzowym. Od XIX wieku publikowane były w prasie i po dziś dzień właśnie w ten sposób informacja o śmierci ludzi jest rozprzestrzeniana. Dodatkowo istotną funkcję spełnia internet, który również pozwala dotrzeć z tymi smutnymi wiadomościami do szerokiego grona odbiorców. Nekrologiem może być również audycja radiowa lub program telewizyjny, przedstawiający informacje na temat życia i działalności zmarłego.

Jakie informacje muszą znaleźć się w nekrologu? Przede wszystkim jest to data śmierci zmarłego oraz data i miejsce pogrzebu i uroczystości żałobnych. Dodatkowo można umieścić w nim również informacje dotyczące okoliczności śmierci lub krótką notkę o zmarłym.

Nekrolog to tekst, który musi być utrzymany w podniosłym, patetycznym stylu. Zwykle rozpoczyna się od oficjalnego zwrotu (np. Z głębokim żalem zawiadamiamy…), a końcu się informacją o nadawcy nekrologu (np. Informuje pogrążona w żalu Rodzina).

W nekrologu można też umieścić wiele innych istotnych informacji, np. prośba rodziny o nieskładanie kondolencji podczas pogrzebu lub organizowanej zbiórce na szczytny cel.

Co to jest klepsydra?

Słowo klepsydra bezpośrednio związane jest ze starożytnym narzędziem, którym mierzono czas. Dawniej na kartach pogrzebowych z informacją o śmierci danej osoby bardzo często umieszczano rysunek klepsydry. Z czasem właśnie taką nazwą zaczęto określać ogłoszenie w kształcie afisza, w którym znajdowało się zawiadomienie o osobie zmarłej. Podstawowe dane w klepsydrze są takie same jak w nekrologu, a więc: imię i nazwisko osoby zmarłej, data śmieci, data i miejsce uroczystości pogrzebowych. Główne różnice ujawniają się jednak w sposobie upubliczniania informacji. Nekrologi najczęściej publikuje się w prasie i internecie, a klepsydry w miejscach publicznych (dom, słup ogłoszeniowy).