71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Ekshumacja – podstawowe informacje

Najogólniej rzecz ujmując ekshumacja polega na wydobyciu zwłok z grobu. Najczęściej przeprowadza się ją na wniosek rodziny, w związku z koniecznością przeniesienia ciała na inny cmentarz. Zdarza się również, że ekshumację wykonuje się na wniosek sądowy lub prokuratorski – gdy jest ona istotnym elementem toczącego się postępowania. Na czym dokładnie polega ekshumacja zwłok i jakie przepisy prawne regulują procedurę ekshumacyjną? Zapraszamy do uważnej lektury naszego artykułu.

Czym jest ekshumacja?

Ekshumacja polega na wydobyciu ciała lub szczątków zmarłego z grobu. Warto zaznaczyć, że ekshumacji dokonuje się najczęściej w celu przeprowadzenia szczegółowych oględzin lekarskich, sądowych lub z powodu konieczności przeniesienia zwłok na inny cmentarz. Trzeba również wiedzieć, że ekshumacji dokonuje się wyłącznie w ściśle określonych przypadkach, z których każdy rozpatrywany jest indywidualnie.

Kto wydaje zezwolenie na ekshumację?

Ekshumacja to szczególna procedura, która nadzorowana jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Wniosek w sprawie wydania zgody na przeprowadzenie ekshumacji kieruje się do:

  • państwowego granicznego inspektora sanitarnego, właściwego lokalizacji planowanej ekshumacji,
  • państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Należy również pamiętać, aby o planowanej ekshumacji powiadomić władze cmentarza.

Kiedy można przeprowadzić ekshumację?

Ekshumacja to procedura, którą można przeprowadzić wyłącznie w ściśle określonym czasie. Aktualnie obowiązujące przepisy mówią jasno, że ekshumacja zwłok dopuszczalna jest wyłącznie w okresie od 16 października do 15 kwietnia. Ponadto ciało może być wydobywane wyłącznie we wczesnych godzinach porannych.

Podsumowując

Ekshumacja zwłok to wyjątkowo trudna procedura, zarówno dla osób, które ją przeprowadzają, jak i rodziny zmarłego. W naszym kraju ekshumacji dokonuje się wyłącznie w ściśle określonych przypadkach. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku w którym ekshumacja jest częścią toczącego się postępowania, powinna być przeprowadzona wyłącznie w obecności prokuratora.