71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Do czego potrzebny jest akt zgonu?

Śmierć bliskiej osoby to dla rodziny niezwykle trudny i emocjonalnie obciążający czas. Mimo żalu i smutku, które towarzyszą stracie, nie można jednak zapominać o dopełnieniu szeregu procedur. Jedną z takich kwestii stanowi uzyskanie aktu zgonu, czyli wystawionego przez urząd stanu cywilnego dokumentu, który rejestruje datę, miejsce oraz przyczynę zgonu.

Gdzie wymagane jest przedstawienie aktu zgonu?

Akt zgonu to oficjalne potwierdzenie, że dana osoba zmarła, co pozwala na załatwienie wielu formalności. Odpis aktu zgonu jest konieczny chociażby do tego, aby móc skorzystać z usług zakładu pogrzebowego i zorganizować pochówek we Wrocławiu. Ponadto stanowi jeden z podstawowych dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o uzyskanie spadku po zmarłej osobie. Na jego podstawie można określić, kto jest spadkobiercą i jakie prawa mu przysługują. Odpis aktu zgonu należy uzyskać także w przypadku zajmowania się procedurami związanymi z ubezpieczeniem na życie, gdyż stanowi podstawę wypłaty należnego odszkodowania. Wśród świadczeń wymagających przedłożenia aktu zgonu można też wymienić ubieganie się o rentę rodzinną oraz zasiłek pogrzebowy.

W jakich sytuacjach jeszcze przydaje się akt zgonu?

Akt zgonu przydaje się jednak nie tylko przy załatwianiu czynności urzędowych, ale może również pełnić funkcję symboliczną. Stanowi bowiem świadectwo tego, że dana osoba odeszła z tego świata, co nierzadko pomaga rodzinie i bliskim w poradzeniu sobie z żałobą, uporządkowaniu emocji oraz zaakceptowaniu nowej rzeczywistości. Jednocześnie trzeba podkreślić, że akt zgonu to niezwykle ważny dokument, dlatego powinien być przechowywany z należytą starannością. Warto zatem zabezpieczyć go w taki sposób, aby w razie potrzeby móc go łatwo odnaleźć i wykorzystać do celów formalnych.