71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Czy nadal chowa się ludzi w mogiłach zbiorowych?

Mogiła zbiorowa to miejsce pochówku, w którym chowany jest więcej niż jeden zmarły. Wykorzystywane są m.in. w sytuacjach, w których dochodzi do nagłej śmierci bardzo dużej ilości osób, do chowania ciał osób o nieznanej tożsamości, czy w przypadku grobów rodzinnych wielopokoleniowych rodzin. Mogiły zbiorowe są niekiedy rozwiązaniem problemu braku miejsca na nowe groby na starych cmentarzach.

Mogiły zbiorowe w Polsce

Na wielu cmentarzach znajdują się groby urnowe, w których umieszczane są urny z prochami wielu zmarłych osób. W ten sposób chowane są np. dzieci nienarodzone, których ciała nie zostały odebrane ze szpitali, albo osoby pochowane na koszt opieki społecznej. Kolumbaria tworzone są również na cmentarzach w centrum miast, których otoczenie uniemożliwia zwiększenie powierzchni cmentarza. W miejscu, w którym mogłyby zostać pochowane 2 osoby w sposób tradycyjny, można utworzyć kolumbarium na miejsce spoczynku dla 120 osób. Ułatwia to przeprowadzenie pochówków we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie czy innych dużych miastach.

Mogiły zbiorowe to również katakumby i rodzinne piwnice grobowe. Występują w formie podziemnej i nadziemnej. W ścianach takiej budowli znajdują się nisze, w których umieszczane są trumny. W ten sposób chowani są członkowie wielopokoleniowych rodzin.

Wykorzystanie mogił zbiorowych w sytuacjach kryzysowych

Mogiły zbiorowe tworzone są również w sytuacjach, w których w krótkim czasie umiera wiele osób. Przykładem jest czas epidemii. W czasie pandemii covid-19, w Nowym Jorku władze wyznaczyły miejsce na mogiłę zbiorową na wyspie Hart Island. Pochowano w niej osoby, których rodzina nie była w stanie zorganizować pogrzebu, ciała bezdomnych oraz osób z niezidentyfikowaną tożsamością.

Innym przykładem konieczności wykorzystania mogił zbiorowych jest wojna. Przykładem jest wojna w Ukrainie, podczas której setki osób chowane są w zbiorowych grobach. Ludzie są zmuszeni na taki rodzaj pochówku ze względu na brak czasu i personelu, aby pogrzebać wszystkich zmarłych w indywidualnych grobach podczas ceremonii pogrzebowej.