71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Co dzieje się z ciałem, którego nie ma kto odebrać?

Pogrzeb osoby zmarłej najczęściej organizowany jest przez najbliższych krewnych. Prawo do pochowania zwłok mają małżonkowie, krewni zstępni i wstępni, krewni boczni do 4. stopnia pokrewieństwa i powinowaci w linii prostej do 1. stopnia. Są jednak sytuacje, w których zmarły nie ma rodziny, lub ta nie poczuwa się do obowiązku pochowania ciała. W takim przypadku obowiązek pochówku osoby zmarłej przechodzi na gminę.

Gdzie odbywają się pogrzeby osób bezdomnych?

Zwłoki osób bezdomnych, nieposiadających rodziny i takich, którymi rodzina nie chce się zająć, chowane są przez gminę, w której doszło do zgonu. Organizacją pogrzebu zajmuje się ośrodek pomocy społecznej. W przypadku osób, które znajdują się w zakładach karnych i aresztach śledczych to dany zakład karny lub areszt ma obowiązek organizacji pogrzebu. Pogrzeb musi być zgodny z wyznaniem osoby zmarłej.

Ciało osoby niepochowanej przez rodzinę może również zostać przekazane do celów naukowych i dydaktycznych uczelni medycznej.

Kwestie związane z tym, co może się stać ze zwłokami osób, których nie ma kto odebrać, opisane są w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Co dzieje się z ciałami dzieci nienarodzonych?

Szczątki płodów po poronieniach podobnie jak ciała osób zmarłych muszą być pochowane. W przypadku, gdy szczątków nie odbiorą rodzice, obowiązek pogrzebu spada na gminę. Ciałka chowane są w grobach zbiorowych. Wiele miast, w tym Inowrocław, Toruń i Wrocław, pogrzeby organizują 15 października, w dniu Dziecka Utraconego. Ciała są kremowane i trafiają do urn. Zależnie od zapotrzebowania, pogrzeby odprawiane są kilka razy w roku, lub jedynie 15 października. Groby dzieci utraconych są miejscami pochówku, ostatniego pożegnania oraz miejscem modlitwy, także dla tych rodziców, którzy nie mieli możliwości pochowania dziecka po poronieniu.

Zdarza się, że materiał płodowy i ciała martwych noworodków przekazywane są do celów naukowych. Wtedy szczątki są grzebane przez uniwersytety po zakończonych badaniach. Zgodę na przekazanie szczątków do badań wyrażają rodzice.