71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Czy kościół katolicki zezwala na kremację zwłok?

W Polsce największą popularnością cieszą się nadal pogrzeby, w których ciało zmarłego składane jest w trumnie do grobu. Warto jednak zaznaczyć, że w 1983 roku Kościół Katolicki zezwolił na kremację zwłok. Spotkać się można jednak nadal z teoriami, jakoby władze kościoła patrzyły nieprzychylnie na tę formę pochówku. W tym artykule postaramy rozwiać się wszystkie ewentualne wątpliwości.

Grzebanie ciała – pochówek zgodny z tradycją chrześcijańską

Warto wiedzieć, że chrześcijański zwyczaj grzebania zwłok ma swoje źródło w biblijnym zapisie o odkupieniu zwłok Jezusa Chrystusa, który – jak mówi Pismo Święte – wskrzeszał ciała zmarłych i obdarzał je łaską zmartwychwstania. To właśnie z tego wierzenia bierze się sprzeciw wyznawców wiary katolickiej, zwłaszcza tych pochodzących ze starszego pokolenia, którzy do kremacji podchodzą z pewną dozą rezerwy i sprzeciwu. Pomimo, że kościół katolicki nie promuje tradycji spopielania zwłok, to również jej nie zakazuje. Należy przy tym zaznaczyć, że chrześcijanie najczęściej decydują się na tradycyjną formę pochówku, co wynika – jak sami przyznają – z wielowiekowej tradycji. Ciało Chrystusa również było złożone w grobie, co umożliwiło mu powrócenie do żywych w cielesnej postaci.

Kremacja zwłok

Współczesny kościół – jak już wcześniej wspomniano – nie zakazuje kremacji zwłok. Nic więc dziwnego, że ta forma pochówku cieszy się w ostatnich latach coraz większą popularnością i zgodnie z tym, co przewidują pracownicy domów pogrzebowych, w przyszłości może stać się normą. Wpływ na taki stan rzeczy mają przede wszystkim względy ekologiczne i urbanistyczno-demograficzne. Miasta coraz częściej borykają się z problemem przepełnionych cmentarzy, ponieważ tradycyjne grobowce wymagają dużej ilości dostępnej przestrzeni. Kolumbaria są o wiele mniejsze, i co za tym idzie, pomagają w zwiększeniu pojemności cmentarzy.