71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Ile zwyczajowo trwa żałoba

 

Oczywiście każdy przeżywa stratę bliskiej mu osoby na swój sposób i zgodnie z własnym charakterem oraz psychiką. Jednak w kulturze ukształtowały się pewne wzorce zwyczajowe dotyczące tego w jaki sposób i przez jaki czas dajemy zewnętrzny wyraz poczuciu straty oraz w pewien sposób oddajemy cześć pamięci zmarłych.

Żałoba oznacza najczęściej powstrzymywanie się od udziału w hucznych spotkaniach towarzyskich, pozostawanie stonowanym w wypadku spotkań czy świąt oraz ubieraniem się na czarno, ewentualnie używaniem jako dodatku do garderoby czarnych tasiemek lub wstążek. Długość zwyczajowego trwania żałoby uzależniona jest w największym stopniu od stopnia pokrewieństwa ze zmarłym. Nie ma tu wpływu ani fakt ile czasu minęło od śmierci do momentu organizacji pogrzebu.  W wypadku żony lub męża okres ten wynosi rok i sześć tygodni, w wypadku rodziców natomiast kolor czarny przywdziewamy przez pół roku, a przez kolejne pół roku – odcienie szarości. Jeśli chodzi o dalszych krewnych, w tym również dziadków, przyjęło się trzymiesięczny okres żałoby.

Warto jednak pamiętać, że żałoba to przede wszystkim stan psychiczny i nie powinniśmy na siłę trwać w tym stanie, jeśli czujemy, że nie jest to zdrowe dla naszego stanu emocjonalnego.