71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Kto nie może zostać dawcą organów?

Transplantacja jest operacją polegającą na pobraniu narządu od dawcy i wszczepieniu go do organizmu biorcy. Przeszczep to w wielu przypadkach jedyny sposób na uratowanie życia chorych osób. Historia transplantacji sięga aż do 1905 roku, kiedy po raz pierwszy dokonano przeszczepu rogówki. Jeden dawca może uratować wiele osób. Narządy, które można przeszczepić to nerki, trzustka, jelito cienkie, wątroba, płuca oraz serce. Większość ludzi po śmierci może zostać dawcami. Są jednak sytuacje, które wykluczają taką możliwość. 

Choroby, które wykluczają zostanie dawcą organów

Istnieje szereg chorób, które dyskwalifikują osobę zmarłą do zostania dawcą narządów. Są to m.in.:

  • HIV
  • nowotwory złośliwe
  • rozległa miażdżyca
  • przebyte zapalenie wątroby typu C lub B
  • choroby autoimmunologiczne
  • astma oskrzelowa w przypadku przeszczepu płuc

Dyskwalifikuje również uzależnienie od wyniszczających organizm substancji, ponieważ zły stan biologiczny narządów jest przeciwwskazaniem do pobrania ich

Kolejnym czynnikiem, który dyskwalifikuje osobę z bycia dawcą, jest nieodpowiedni wiek. Nie pobiera się organów od ludzi powyżej 70 roku życia. 

Wyrażenie braku zgody na transplantację

Jeżeli komuś zależy na tym, by jego ciało zostało pochowane nietknięte, może wyrazić brak zgody na zostanie dawcą narządów. Decyzję o pobraniu narządów od osoby poniżej 18 roku życia podejmują opiekunowie prawni. W przypadku pełnoletnich dzięki ustawie „o przeszczepach” każdy człowiek jest domniemanym dawcą organów. Jedynie wyrażenie sprzeciwu za życia sprawia, że pobranie narządów od osoby zmarłej będzie wykluczone. Sprzeciw wobec pobrania narządów można zgłosić na trzy sposoby: przez stronę internetową centralnego rejestru „Poltransplant”, poprzez napisanie oświadczenia pisemnego z własnoręcznym podpisem, a także przez oświadczenie ustne złożone w obecności minimum dwóch świadków, które musi zostać potwierdzone pisemnie przez świadków.

Nie należy się obawiać, że ciało po transplantacji zostanie oszpecone i uniemożliwi pogrzeb z otwartą trumną. Ciało zmarłego jest traktowane z wielkim szacunkiem i po pobraniu narządów, przygotowane odpowiednio do ceremonii.