71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Jak dochodzi do porodu trumiennego?

Poród trumienny jest również nazywany porodem pośmiertnym, ponieważ dochodzi do niego już po śmierci ciężarnej. Na skutek wzrostu ciśnienia w jamie brzusznej zmarłej wywołanego nagromadzeniem się gazów gnilnych dochodzi do wypchnięcia martwego płodu oraz wynicowania macicy. 

Zjawisko to zdarza się bardzo rzadko, choć historii znane są takie przypadki. Co ciekawe w okresie średniowiecza Kościół zakazywał chowania na poświęconej cmentarnej ziemi kobiet ciężarnych oraz tych, które zmarły podczas porodu. Było to spowodowane przeświadczeniem, że nieochrzczony płód albo martwo urodzone niemowlę nosi na sobie piętno grzechu pierworodnego, dlatego jego pochówek na świętej ziemi byłby zbyt dużym zagrożeniem.

Kiedy może dojść do porodu trumiennego?

Do porodu trumiennego może dojść, zanim ciało zmarłej zostanie złożone do trumny albo już po tym wydarzeniu. Ten nietypowy poród może nastąpić najpóźniej w trzeciej dobie po śmierci ciężarnej kobiety.

Jak dokładnie dochodzi do porodu pośmiertnego?

Po śmierci w ciele człowieka rozpoczyna się proces gnilny. Zaczyna się on w przewodzie pokarmowym (w okolicy kątnicy). Bytujące w nim bakterie beztlenowe w wyniku zwiększonej aktywności metabolicznej szybko zaczynają się namnażać. W efekcie zaczynają być uwalniane gazy (np. dwutlenek węgla, siarkowodór i metan). Powoduje to nagły wzrost ciśnienia, które wymusza dyfuzję nadmiaru gazów do słabszych tkanek. Stamtąd gazy dostają się do układu krążenia i zaczynają rozprzestrzeniać się do pozostałych części ciała. To właśnie przez to zjawisko na ciele zmarłego zaczynają być widoczne wyraźne wzdęcia. Jeżeli zmarła kobieta była w ciąży, wzdęcia te mogą wywołać częściowe lub całkowite wypchnięcie martwego płodu znajdującego się w macicy na zewnątrz przez kanał rodny.

Znane z historii przypadki porodów trumiennych

• Do porodu pośmiertnego już po złożeniu do grobu doszło we włoskim miasteczku Imola między VII a VIII wiekiem. Pochowana w nim kobieta urodziła już w trumnie 38-tygodniowy płód.

• W połowie XVI wieku (rok 1551) w Hiszpanii doszło do egzekucji wykonane przez Hiszpańską Inkwizycję. Powieszona została ciężarka kobieta. Zaledwie cztery godziny po śmierci urodziła bliźnięta. 

• W 2005 roku ciężarna kobieta przedawkowała heroinę. Po śmierci urodziła prawie całkowicie rozwinięty płód płci żeńskiej.