71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Komu przysługuje urlop na okoliczność pogrzebu?

Tradycyjnym sposobem na wyrażenie swego szacunku osobie zmarłej i oddanie jej należnego hołdu jest udział w ceremonii pogrzebowej. Jej urządzenie wymaga jednak odpowiednich przygotowań, związanych z załatwieniem formalności urzędowych, wybraniem wszelkiego rodzaju akcesoriów funeralnych od trumny po wieńce, a także określenia tego, jak ma wyglądać sama uroczystość, jeżeli chodzi o posługę religijną, oprawę florystyczną bądź muzyczną.

Większość zadań tego rodzaju można zlecić firmie, która będzie organizowała i obsługiwała pogrzeb. We Wrocławiu kompleksową pomoc w tym zakresie oferuje Zakład Pogrzebowy Anubis. Warto pamiętać, że zarówno przygotowania, jak i sam udział w ostatniej drodze są niezwykle czasochłonne, zwłaszcza jeżeli chodzi o krewnych mieszkających dalej. Najbliżsi zmarłego mają jednak możliwość skorzystania z urlopu okolicznościowego.

Co trzeba wiedzieć o urlopie okolicznościowym?

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają możliwość otrzymania urlopu okolicznościowego z uwag na ważne wydarzenia o charakterze rodzinnym. Za czas ten przysługuje im pełne wynagrodzenie, obliczane na takich samych zasadach, jak w przypadku urlopu wypoczynkowego. Pracownik może otrzymać urlop z okazji swego ślubu, urodzin dziecka, a także ślubu dziecka oraz zgonu osób należących do najbliższej rodziny. W takim przypadku przysługują mu dwa dni wolnego, jeżeli chodzi o śmierć i pogrzeb małżonka, dziecka, ojca, matki albo ojczyma czy macochy. Wymiar urlopu wyniesie jeden dzień, kiedy chodzi o zgon siostry bądź brata, a także teściowej, teścia, babki lub dziadka. Jeden dzień urlopu okolicznościowego można też otrzymać, gdy chodzi o odejście innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Jakie formalności wiążą się z udzielaniem urlopu okolicznościowego?

Urlop okolicznościowy ze względu na pogrzeb członka najbliższej rodziny wymaga złożenia wniosku urlopowego ze wskazaniem, że chodzi o urlop okolicznościowy. Konieczne jest też udokumentowanie zdarzenia przez dostarczenie aktu zgonu.