71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Gdy odejdą najbliżsi

Gdy znienacka dotyka nas odejście najbliższych, w pierwszych chwilach wskutek szoku nie wiemy jak postępować i co robić, by doprowadzić do pogrzebu. W przypadku, gdy zgon nastąpił w szpitalu, pełniący tam dyżur lekarz potwierdza śmierć i wystawia kartę statystyczną zgonu na podstawie której rodzina  lub firma pogrzebowa (tak jest wygodniej)wyrabia akty zgonu. Co jednak, jeśli zmarły znaleziony został w domu? Naszym obowiązkiem jest niezwłoczne wezwanie lekarza, który przez ostatnie 30 dni udzielał zmarłemu świadczeń zdrowotnych (lekarz POZ) lub pogotowia ratunkowego. Przybyły na miejsce lekarz powinien stwierdzić zgon i wystawić kartę zgonu lub w przypadku pogotowia protokół zgonu na podstawie którego wydana zostanie karta zgonu (wydawana bezpłatnie w jednym egzemplarzu). Jest to niezmiernie istotne, gdyż bez w/w dokumentów  nie możemy wezwać pracowników zakładu pogrzebowego i zlecić transportu zwłok  do kostnicy.

W nieustalonych okolicznościach

W sytuacji, gdy zgon nastąpił w wyniku przestępstwa, samobójstwa lub wypadku, wezwane pogotowie informuje Policję, a ta – Prokuraturę Rejonową. Wtedy zwłoki zabierane są do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie przeprowadzana jest ich sekcja, mająca na celu ustalenie przyczyn zgonu. Po przeprowadzeniu sekcji kartę zgonu na podstawie dokumentu zawierającego PESEL zmarłego wystawi Zakład Medycyny Sądowej. Aby jednak odebrać ciało i wezwać zakład pogrzebowy, należy posiadać zezwolenie Prokuratury. Z kartą zgonu udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca stwierdzenia zgonu i tam występujemy o wystawienie aktu zgonu. Do jego wystawienia konieczne będzie przedstawienie dokumentów. Są to: wystawiona przez lekarza karta zgonu, dowód osobisty zmarłej osoby (w przypadku mężczyzn do 50. roku życia także książeczka wojskowa), odpis aktu urodzenia (jeśli zgon dotyczy dziecka).Najwygodniej dla rodziny jest zlecić zakładowi pogrzebowemu również wrobienie aktów zgonu  .. Czynności tej należy dokonać najpóźniej w 3 dni po stwierdzeniu zgonu.