71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Dlaczego ziemia w grobach opada?

Opadanie ziemi w grobach jest naturalnym procesem, wynikającym m.in. z działania sił wody gruntowej. Jakie są inne przyczyny tego zjawiska i czy można mu przeciwdziałać? Kilka wskazówek w dalszej części wpisu.

Zapadanie się ziemi w grobach – naturalne przyczyny

Zjawisko zapadania się ziemi na cmentarzach związane jest z kilkoma czynnikami. Przede wszystkim ma to bezpośredni związek z rozkładem zwłok. Proces ten trwa wiele lat i prowadzi do zmniejszenia objętości ciała, a co za tym idzie – również jego masy. Ziemia, która otacza trumnę, ulega przemieszczeniu i zapada się, aby wypełnić powstałą przestrzeń.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na to zjawisko są siły wody gruntowej oraz zmiany temperatur. Woda w gruncie może powodować przemieszczanie się ziemi, a wzrost i spadek temperatur sprawiają, że ziemia kurczy się lub rozszerza. W rezultacie dochodzi do powstania nierówności oraz opadania ziemi w grobach.

Prace cmentarne

Okazuje się, że nieumiejętnie wykonany demontaż pomników, czyli usunięcie nagrobków oraz fundamentów, także może prowadzić do osunięcia się ziemi na sąsiednich grobach. Ustąpienie nagrobka powoduje dodatkowe przemieszczenie ziemi, które może wpłynąć na jej opadanie. Podobny efekt ma także przenikanie wody deszczowej do wnętrza grobów po usunięciu płyty nagrobnej. Dlatego też ważne jest, aby prace z tego zakresu oddać w ręce fachowców. Nasza firma specjalizuje się w demontażu pomników we Wrocławiu, dlatego zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Również ekshumacje szczątków  mają wpływ na opadanie ziemi na cmentarzach. Po usunięciu trumny lub kości z grobu, pozostaje pusta przestrzeń, którą wypełnia się kolejnymi warstwami ziemi. Może dojść wtedy do przemieszczenia ziemi oraz jej zapadania, co jest związane zminimalizowaniem przestrzeni grobowej.

Jak zapobiegać opadaniu ziemi w grobach?

Przede wszystkim warto zadbać o to, aby ziemia wokół grobu była odpowiednio zagęszczona – można to zrobić, stopniowo ubijając warstwy gleby podczas zasypywania grobu. Warto również unikać sadzenia roślin o dużych korzeniach na grobach, gdyż ich system korzeniowy może powodować przemieszczenie ziemi.