71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Czy na cmentarzu wyznaniowym można pochować osobę niewierzącą?

Pojawia się wiele opinii dotyczących tego, czy osoba, która nie deklaruje żadnej wiary, powinna po śmierci spocząć na tym samym cmentarzu, co osoba wierząca. W tego rodzaju dyskusjach często bierze się pod uwagę zarówno aspekty wiary, jak i kultury oraz tego, co wypada, a co nie. Jak sytuacja wygląda naprawdę? Gdzie mogą spocząć osoby niewierzące?

Prawo a pochówek osoby niewierzącej

W Polsce istnieją dwa rodzaje cmentarzy: świeckie i wyznaniowe. Pierwsze z nich są otwarte dla wszystkich, niezależnie od przekonań religijnych, i osoby niewierzące mogą być na nich pochowane. Wątpliwości dotyczą cmentarzy wyznaniowych. Jednak prawo reguluję tę kwestię jasno — zarząd cmentarza wyznaniowego, nie może dyskryminować ze względu na religię zmarłego, dlatego powinien on zostać pochowany również i w tym miejscu.

Aspekty religijne i kulturowe

W niektórych częściach Polski pochowanie osoby niewierzącej na cmentarzu wyznaniowym jest uważane za brak szacunku, dlatego przed podjęciem jakichkolwiek decyzji można wziąć pod uwagę lokalne zwyczaje i tradycje. Jednak wybierając miejsce pochówku dla zmarłego, najlepiej kierować się tym, czego on by sobie życzył. Osoby niewierzące mogą nie chcieć, aby po śmierci trafić na cmentarz wyznaniowy. Z drugiej strony w danej miejscowości może być dostępny wyłącznie ten wariant i innego wyboru nie będzie.

Każda organizacja pogrzebu, o ile jest to możliwe, powinna odbywać się z poszanowaniem ostatniej woli zmarłego. Nasz dom i zakład pogrzebowy Anubis zadba o dopełnienie wszelkich formalności. Dobrze liczyć się z tym, że niekiedy rodzinie zależy na tym, aby zmarły został pochowany na takim, a nie innym cmentarzu. W takim przypadku ważne jest, aby uszanować również ich życzenia.