71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Co zrobić, gdy rodziny nie stać na sprowadzenie zwłok?

W ostatnich latach coraz częściej zdarza się, że Polacy podróżują po świecie w poszukiwaniu pracy czy nowych wyzwań. Niestety, czasem dochodzi do tragedii, a bliscy zmagają się nie tylko z żałobą, ale także z problemem sprowadzenia ciała zmarłego do Polski.

Jakie koszty wiążą się z międzynarodowym transportem zwłok?

Międzynarodowy transport zwłok to usługa, która może być bardzo kosztowna – ceny wahają się od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych, w zależności od odległości i kraju, z którego ciało ma zostać przewiezione. Przewóz zwłok musi być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarówno tych międzynarodowych (np. konwencji haskiej), jak i krajowych. Kosztorys obejmuje m.in. przygotowanie ciała do transportu (balsamację lub zamrażanie), specjalną trumnę ze szczelnym wnętrzem oraz wszelkie niezbędne dokumenty (świadectwo zgonu, zgody konsularne itp.).

Usługi z zakresu międzynarodowego transportu zwłok we Wrocławiu świadczy nasz Zakład Pogrzebowy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat kosztów tego przedsięwzięcia i sposobów jego finansowania – zapraszamy do kontaktu.

Wsparcie konsulatów w organizacji transportu

Konsulaty i ambasady polskie za granicą mają obowiązek udzielić pomocy rodzinom, które muszą zorganizować międzynarodowy transport zwłok. Warto jednak pamiętać, że konsulaty nie pokrywają kosztów związanych z transportem zwłok, ale mogą pomóc w szybszym załatwieniu formalności.

Dofinansowanie do transportu zwłok ze środków państwowych

W sytuacji, gdy rodzina nie jest w stanie pokryć kosztów międzynarodowego transportu zwłok, można ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków państwowych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych dysponuje specjalnym funduszem, który służy właśnie do pokrycia części kosztów związanych z takim przewozem. W tym celu należy złożyć wniosek w konsulacie lub ambasadzie Polski za granicą.

Inne możliwości pozyskania środków na sprowadzenie zwłok

Oprócz wsparcia ze strony państwa, istnieją także inne możliwości pozyskania środków na pokrycie kosztów międzynarodowego transportu zwłok, np. zbiórki internetowe na platformach crowdfundigowych czy pomoc finansowa oferowana przez samorządy lokalne, instytucje czy organizacje charytatywne.