71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Kto jako pierwszy został pochowany na Wawelu?

Wawel to najważniejsze miejsce historyczne w Polsce, symbolizujące polską kulturę i tożsamość. Od wieków pełni funkcje obronne, sakralne i rezydencjonalne. Wielu zastanawia się, kto jako pierwszy został pochowany na tej urokliwej górze, w królewskiej nekropolii.

W kręgu legend i przekazów

Pierwsze uroczystości pogrzebowe na Wawelu miały charakter religijny i były związane z tradycją chrześcijaństwa. Według najstarszych przekazów, pierwszym pochowanym na Wawelu miał być św. Leonard, pustelnik sprowadzony do Polski przez króla Bolesława Chrobrego. Mieszkał on na Wawelu, a po swojej śmierci w 1003 roku miał zostać tam pochowany. Jednak potwierdzenie tej informacji nie jest jednoznaczne, ponieważ św. Leonard nie jest postacią powszechnie uznawaną za historyczną.

Królewskie pochówki

Niewątpliwie jednak pierwszym udokumentowanym pochówkiem na Wawelu był ten księcia i biskupa krakowskiego Maurusa, który zmarł w 1118 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w katedrze wawelskiej, a następnie ciało Maurusa zostało złożone w specjalnie przygotowanym grobie. Po Maurusie, Wawel stał się miejscem spoczynku dla wielu polskich królów i ważnych postaci, takich jak Zygmunt August, Stefan Batory czy Władysław Łokietek.

Wawel – nekropolia polskich królowych

Oprócz królów na Wawelu spoczywają również ich małżonki. Pierwsza z nich była księżna Ryksa Elżbieta z Czech, żona Władysława Hermana, która zmarła w 1109 roku. Jej uroczystości pogrzebowe również odbyły się na Wawelu, a ciało złożono w grobie obok grobu jej męża. Innymi królowymi pochowanymi na Wawelu są m.in. Jadwiga Andegaweńska, Anna Jagiellonka czy Maria Kazimiera d’Arquien.

Tradycja uroczystości pogrzebowych w Polsce

Polska od wieków kultywuje tradycję pochówków. Ceremonia ostatniego pożegnania ma bardzo istotne znaczenie, dlatego też nasz zakład podczas organizacji uroczystości pogrzebowych we Wrocławiu zawsze dokłada wszelkich starań, by uczcić pamięć zmarłego oraz pożegnać go w sposób pełen szacunku. Dbamy o odpowiednią oprawę pogrzebów, przygotowanie, transport ciała i ogólną organizację, aby w możliwie jak największym stopniu odciążyć bliskich zmarłego pogrążonych w smutku.