71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Czy można legalnie kupić ludzką czaszkę lub kości?

Czy można legalnie kupić ludzką czaszkę lub kości? Wbrew pozorom, odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. W zależności od kraju, przepisów prawa i celu posiadania takich przedmiotów, zakup ludzkich szczątków może być zarówno legalny, jak i nielegalny. W Polsce sprawa jest bardziej skomplikowana niż się wydaje.

Kiedy zakup ludzkich kości jest legalny?

Samo posiadanie ludzkich kości nie jest jednak w Polsce zakazane, o ile nie są one pozyskiwane w sposób nielegalny lub nie pochodzą z przestępstwa. Jednak należy pamiętać, że kwestie z tego zakresu są odpowiednio uregulowane prawnie. Przykładowo, ekshumacja zwłok polega na wydobyciu z grobu i przeniesienie zwłok na inne miejsce, a proces ten jest ściśle uregulowany przez polskie prawo. Nie ma więc możliwości, aby podczas tego rodzaju działań pozyskać ludzkie kości lub czaszkę. Nasz zakład pogrzebowy zapewnia usługi z zakresu ekshumacji zwłok we Wrocławiu, jednak odbywa się to wyłącznie w przypadkach określonych przez ustawodawcę, takich jak np. konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań medycznych czy postępowania kryminalistycznego. 

Kiedy zakup ludzkich kości jest legalny?

W Polsce możliwe jest legalne nabywanie ludzkich kości i czaszek w celach naukowych, edukacyjnych lub artystycznych. Przykładem takiego zastosowania może być zakup przez uczelnię medyczną czaszki do celów dydaktycznych. Ważne jest jednak, aby źródło pochodzenia kości było legalne i udokumentowane. W przypadku zakupu przez osoby prywatne, również istnieje możliwość legalnego nabywania ludzkich szczątków, jednak tylko wtedy, gdy ich pochodzenie jest jasne i nie budzi wątpliwości prawnych.

Nielegalny handel ludzkimi kośćmi

Niestety, istnieje również rynek nielegalnego handlu ludzkimi kośćmi. W Polsce takie praktyki są karalne i mogą prowadzić do odpowiedzialności karno-sądowej. Nielegalne pozyskiwanie kości może wiązać się z kradzieżą z grobów, profanacją ciał czy handlem szczątkami ofiar przestępstw. Aby uniknąć problemów prawnych, należy przede wszystkim sprawdzić źródło ich pochodzenia oraz cel, w jakim będą wykorzystywane. Jeśli są to cele naukowe, edukacyjne lub artystyczne – warto zgłosić się do odpowiednich instytucji, które mogą udzielić informacji na temat legalności takiego zakupu.