71 328 83 85 (całą dobę)

723 030 303 (całą dobę)

Śmierć bliskiej osoby to dla najbliższej rodziny wstrząsające wydarzenie. Niestety to właśnie na bliskich spoczywa obowiązek organizacji pogrzebu. Pomimo żalu i dużych emocji warto wcześniej dokładnie zaplanować poszczególne działania, jakie związane są z przygotowaniem ceremonii pogrzebowej.

Organizacja pogrzebu — krok po kroku

  • W pierwszej kolejności należy uzyskać kartę zgonu. Jest to podstawowy dokument, bez którego nie załatwimy żadnych formalności związanych z pogrzebem. Gdy śmierć miała miejsce w domu lub szpitalu, kartę zgonu wystawia lekarz. W przypadku wypadku lub przestępstwa, którego skutkiem był zgon, zwłoki zostają przewiezione do zakładu medycyny sądowej, a kartę zgonu otrzymujemy od lekarza sądowego.
  • Następnie należy wybrać zakład pogrzebowy, który dopilnuje wszystkich kwestii związanych m.in. z transportem i przygotowaniem zwłok, przygotowaniem trumny itp. Najczęściej wybierane są firmy pogrzebowe, zlokalizowane w najbliższej okolicy, których ceny i jakość usług odpowiada naszym potrzebom. Zakres usług różni się w zależności od zakładu. Bardzo często możemy zlecić specjalistom całkowitą organizację pogrzebu, włącznie z ubraniem i uczesaniem zmarłego czy przygotowaniem nekrologów w prasie. Pamiętajmy, że przed skorzystaniem z usług wybranej firmy należy zawrzeć stosowną umową w formie pisemnej. Wówczas też ustalana jest data i godzina pogrzebu, cmentarz, dokładne miejsce pochówki oraz rodzaj obrządku religijnego. W zakładzie pogrzebowym będziemy poproszeni o przedstawienie niezbędnych dokumentów, które warto mieć przy sobie. Jest to akt zgonu, dowód osobisty zmarłego, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub ostatni odcinek renty/emerytury.
  • Jeśli zmarły nie posiadał wykupionego miejsca na cmentarzu, zadbać o to musi najbliższa rodzina. Do bliskich należy również obowiązek wyboru miejsca na nabożeństwo żałobne, które może odbywać się w kościele lub kaplicy cmentarnej. W tym przypadku należy skontaktować się również z księdzem w danej parafii w celu ustalenia niezbędnych szczegółów.