71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Jak zorganizować pogrzeb bliskiej osoby?

Śmierć bliskiej osoby to dla najbliższej rodziny wstrząsające wydarzenie. Niestety to właśnie na bliskich spoczywa obowiązek organizacji pogrzebu. Pomimo żalu i dużych emocji warto wcześniej dokładnie zaplanować poszczególne działania, jakie związane są z przygotowaniem ceremonii pogrzebowej.

Organizacja pogrzebu — krok po kroku

  • W pierwszej kolejności należy uzyskać kartę zgonu. Jest to podstawowy dokument, bez którego nie załatwimy żadnych formalności związanych z pogrzebem. Gdy śmierć miała miejsce w domu lub szpitalu, kartę zgonu wystawia lekarz. W przypadku wypadku lub przestępstwa, którego skutkiem był zgon, zwłoki zostają przewiezione do zakładu medycyny sądowej, a kartę zgonu otrzymujemy od lekarza sądowego.
  • Następnie należy wybrać zakład pogrzebowy, który dopilnuje wszystkich kwestii związanych m.in. z transportem i przygotowaniem zwłok, przygotowaniem trumny itp. Najczęściej wybierane są firmy pogrzebowe, zlokalizowane w najbliższej okolicy, których ceny i jakość usług odpowiada naszym potrzebom. Zakres usług różni się w zależności od zakładu. Bardzo często możemy zlecić specjalistom całkowitą organizację pogrzebu, włącznie z ubraniem i uczesaniem zmarłego czy przygotowaniem nekrologów w prasie. Pamiętajmy, że przed skorzystaniem z usług wybranej firmy należy zawrzeć stosowną umową w formie pisemnej. Wówczas też ustalana jest data i godzina pogrzebu, cmentarz, dokładne miejsce pochówki oraz rodzaj obrządku religijnego. W zakładzie pogrzebowym będziemy poproszeni o przedstawienie niezbędnych dokumentów, które warto mieć przy sobie. Jest to akt zgonu, dowód osobisty zmarłego, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub ostatni odcinek renty/emerytury.
  • Jeśli zmarły nie posiadał wykupionego miejsca na cmentarzu, zadbać o to musi najbliższa rodzina. Do bliskich należy również obowiązek wyboru miejsca na nabożeństwo żałobne, które może odbywać się w kościele lub kaplicy cmentarnej. W tym przypadku należy skontaktować się również z księdzem w danej parafii w celu ustalenia niezbędnych szczegółów.