71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

W jakich przypadkach odprawia się pogrzeby na morzu?

Pogrzeb na morzu jest jednym z rzadko przeprowadzanych sposobów pochówku. Wykonuje się go tylko w wyjątkowych sytuacjach. Nie jest możliwe pochowanie w taki sposób osoby, która wyrażała za życia taką chęć, w przypadku, jeśli zgon nastąpił na lądzie. Według prawa polskiego szczątki powinny zostać pochowane w grobach ziemnych, murowanych lub kolumbariach znajdujących się na cmentarzach. Dotyczy to zarówno ciała, jak i prochów po kremacji.

Kiedy możliwy jest pochówek na morzu?

Prawo polskie określa przypadki, w których pogrzeb odprawiany jest na morzu. Taki pochówek może mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy człowiek zmarł na okręcie. Kolejnym wymogiem jest brak możliwości dopłynięcia statku do lądu w ciągu 24 godzin. Prawo wyszczególnia, że przypłynięcie do portu nie uwzględnia konieczności zmiany kursu. Czas ten dotyczy przybicia do portu objętego programem podróży. Jeśli statek ma możliwość przybicia do brzegu, ciało powinno zostać pochowane na lądzie.

Inne reguły dotyczą okrętów wojskowych. W ich przypadku o możliwości przybicia do lądu decyduje kapitan statku. Jeśli z powodów strategicznych dopłynięcie do portu jest niewskazane, nawet jeśli okręt nie znajduje się bardzo daleko od brzegu, możliwe jest pochowanie zwłok w morzu. Kapitan bierze pod uwagę wskazania sanitarne i wojskowe.

Kolejnym przypadkiem, w którym nieunikniony jest pogrzeb na morzu, to zatopienie statku.

W jaki sposób chowane są zwłoki na morzu?

Szczegóły takiego pochówku ustalone są w artykule 16 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Artykuł ten nakłada obowiązek pochówku na morzu w przypadku braku możliwości przypłynięcia do brzegu. Konieczność przeprowadzenia pogrzebu na morzu w tej sytuacji jest odgórnie narzucona.

Sposób odprawienia obrządku nie jest w żaden sposób określony. Zależy głównie od załogi statku. Pochówek musi odbyć się z zachowaniem poszanowania zwłok oraz uwzględniając zwyczaje morskie. Zwyczaje te mogą różnić się zależnie od bander, państw oraz mórz, na których odbywa się pogrzeb.

Ciało powinno być pochowane poprzez zatopienie w morzu.