71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Przekazanie ciała na cele naukowe

Zapewne każdy z nas, a na pewno zdecydowana większość, zastanawia się nad tym, co stanie się z nami po śmierci. Tego rodzaju przemyślenia mają jednak najczęściej wymiar duchowy. Rzadziej myślimy w ten sposób w kontekście naszego ciała. Najczęściej z góry zakładamy, że zostanie złożone do trumny, a następnie zakopane w ziemi podczas pochówku, coraz więcej osób rozważa też kremację zwłok. Niewiele osób wie o tym, że jeszcze za życia możemy zadeklarować, co właściwie ma się stać z ciałem po śmierci. Oczywiście rozporządzanie to ma swoje granice, jednak istnieje możliwość przeznaczenia ciała na cele naukowe.

Ciało po śmierci w służbie nauce

Akt przekazania ciała na cele naukowe określany jest mianem donacji. Donacja to darowizna dokonywana dobrowolnie i na podstawie pisemnego oświadczenia woli. Jeszcze za życia człowiek może oświadczyć, że jego wolą jest, aby po śmierci ciało zostało przekazane do celów naukowych wybranej Akademii Medycznej.

Oczywiście trzeba pamiętać, że donacja jest darmowa, a więc spadkobiercy nie mogą otrzymać z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Jest to więc decyzja podejmowana wyłącznie z ideowych pobudek. Ciało po śmierci może przysłużyć się nauce do celów poznawczych i anatomicznych – przede wszystkim na studiach medycznych.

Takie donacje są bardzo ważne, ponieważ dzięki nim przyszli lekarze mogą zdobywać swoje doświadczenie. Dzięki temu praktyki odbywają się na prawdziwym organizmie, a nie sztucznym modelu, co w tym przypadku ma kluczowe znaczenie.

W jaki sposób przekazać ciało na cele naukowe?

Przekazanie ciała na cele naukowe wymaga dopełnienia kilku kwestii formalnych. Przede wszystkim należy wybrać uniwersytet medyczny, któremu chcemy przekazać swoje ciało po śmierci. Na stronie internetowej wybranej uczelni powinien znajdować się akt donacji, można go uzyskać również w sekretariacie uczelni. Trzeba go wypełnić, wskazując kontakt do osób, które zawiadomią uczelnię o zgodnie. Jest to oświadczenie woli, które musi być podpisane, a następnie poświadczone u notariusza. Dopiero po poświadczeniu notarialnym nabiera ono mocy prawnej. W ostatnim kroku wysyłamy oryginał do uczelni, a kopię zostawiamy dla siebie.