71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Prawo do pochówku w grobie rodzinnym

Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że bywają rodziny, których członkowie są bardzo skłóceni. Często do sporów dochodzi w nich nawet wtedy, gdy umiera bliska im osoba. Czasami nie chodzi o spadek – kłótnia zaczyna się już podczas decydowania o miejscu pochówku zmarłego. Kto ma prawo zadecydować o tym, czy zmarły może spocząć w rodzinnym grobie?

Wola rodziny

Jak łatwo można się domyślić, ceremonię pogrzebową organizują osoby najbardziej spokrewnione ze zmarłym i to one decydują o miejscu i sposobie pochówku. Na pochówek w danym grobie musi się zgodzić jednak osoba (lub wszystkie osoby), która posiadają prawo do niego (poniosły koszty budowy i uiściły opłatę za korzystanie z miejsca na cmentarzu), oraz  członkowie rodziny zmarłego, który w grobie już spoczywa. To właśnie z tego powodu dochodzi do sporów. Przykładowo: jeśli rodzeństwo posiada prawa do grobu, w którym spoczywa ich ojciec, siostra może nie zgodzić się na pochowanie w tym miejscu żony brata, której pochowany ojciec za życia nie lubił. W rodzinach wielodzietnych, w których w grobie rodzinnym spoczęło już kilka pokoleń, podjęcie decyzji jest więc czasami bardzo utrudnione. W przypadku sporów, których nie da się rozstrzygnąć w rodzinie, jej członkom pozostaje wybranie się do sądu.

Decyzja sądu

Kwestia pochówku to temat bardzo wrażliwy i indywidualny dla każdej rodziny. Organizacja ceremonii pogrzebowej i pochówku, oraz decyzyjność w tych sprawach wynika bardziej z norm społecznych i obyczajowych, niż z przepisów prawa. Rozstrzyganie takiego sporu przez sąd cywilny jest przykrą ostatecznością. Firmy świadczące usługi pogrzebowe zawsze informują rodzinę zmarłego, jakie są procedury dotyczące ustalenia miejsca pochówku i na szczęście w przypadku większości rodzin temat nie budzi większych kontrowersji. Jednak tam, gdzie często dochodzi do sporów, warto ustalić kwestie pochówku wcześniej, by uniknąć podejmowania decyzji w trudnym czasie żałoby. Dobrze jest też poruszyć zawczasu inne kwestie związane z pochówkiem, które mogą wywołać kłótnię w rodzinie.