71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Praktyki pogrzebowe w hinduizmie

Zgodnie z hinduistycznymi wierzeniami śmierć ciała jest przejściem duszy do kolejnego wcielania. Kres życia, będąc kolejnym krokiem ku Brahmie, stanowi powód do radości.  

Dlaczego Hindusi kremują zwłoki?

Wyznawcy hinduizmu, w przeciwieństwie do przedstawicieli religii chrześcijańskich, kremują ciała swoich bliskich. Wierzą bowiem, że dusza zmarłego nie jest w stanie opuścić ciała, dopóki ono istnieje. Spopielenie zwłok jest zatem uwolnieniem duszy i jej przepustką ku dalszej podroży, do oświecenia i zakończenia procesu reinkarnacji.

Jak przebiega kremacja zwłok?

Na miejsce kremacji, znajdujące się nad brzegiem rzeki, zwłoki przenosi procesja żałobników, odmawiających wersy, wzywające boga śmierci, zmarłych i władcę piekła Jamę. Drewniany stos pogrzebowy, na którym spocznie ciało, ozdobiony jest kwiatami.

Stos podpala najstarszy syn zmarłego lub najbliższy męski krewny, po czym okrąża stos trzy razy i polewa go świętą wodą.

Kremacji towarzyszą modły, odczytywanie fragmentów świętych ksiąg i śpiew mantr wedyjskich. Popioły wrzuca się do rzeki, najczęściej Gangesu. Święta woda ma zapewnić zmarłemu możliwości odrodzenia się w lepszym wcieleniu.

Czy w kremacji zwłok mogą uczestniczyć kobiety?

Kobiety uczestniczą w obrzędach pogrzebowych, jednak nie mogą podpalać stosu ani grzebać kości.

Ze względu na ich niższy status, czuwać mogą przy zmarłym mężu jedynie w pozycji siedzącej; wstają, dopiero gdy pozwoli im na to kapłan.

Jak wyglądają pozostałe obrzędy popogrzebowe?

Uroczystości pogrzebowe trwają w Indiach dziesięć dni.

Po powrocie do domu rodzina zmarłego odbywa rytualną kąpiel i ponownie recytuje księgi.

Praktykuje się również złożenie ofiary na domowym ołtarzu.

Po trzech dniach najstarszy syn zbiera kości zmarłego z miejsca kremacji i je zakopuje.

Praktyki pogrzebowe w hinduizmie znacznie się różnią od tych, przyjętych w świecie Zachodu. Warto jednak poznać obyczaje funeralne innych cywilizacji, gdyż mówią one bardzo dużo nie tylko o lokalnych wierzeniach, lecz także o strukturze społecznej oraz kulturowym kodzie.