71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Pogrzeb świecki – co warto wiedzieć

Pogrzeby świeckie stanowią niewielki odsetek wszystkich ceremonii chowania zmarłych w Polsce (ok. 2-3%), ale są traktowane z równym szacunkiem jak katolickie odpowiedniki. Warto dowiedzieć się, jak przebiega świecka uroczystość pogrzebowa.

Uroczystości pogrzebowe w tradycji świeckiej

Uroczystości pogrzebowe w tradycji świeckiej odbywają się w całkowicie niereligijnej atmosferze. Podczas ceremonii nie występują katolickie symbole ani elementy ceremoniały znane z pogrzebów wyznaniowych (np. msza święta w kościele). Główna różnica dotyczy jednak osoby prowadzącej uroczystość. Nie jest nią ksiądz, a osoba określana mianem Mistrza Ceremonii. Jest to przedstawiciel świecki, ubrany w togę z białym plastronem lub garnitur. Mistrz Ceremonii jest zazwyczaj bardzo dobrym oratorem. Nie wygłasza jednak kazań i modlitw, a mowę pożegnalną, która jest wcześniej układana wraz z rodziną zmarłego.

W tradycji świeckiej zmarły jest najpierw żegnany w domu pogrzebowym. Następnie przygotowuje się ciało do pochówku. Karawan wraz z trumną lub urną kieruje się w miejsce doczesnego spoczynku najczęściej przy akompaniamencie muzyki. Co ciekawe, muzyka nie musi mieć konwencjonalnego, sakralnego charakteru. Przykładowo, może to być ulubiony utwór zmarłego. Oczywiście na czele marszu pogrzebowego idzie Mistrz Ceremonii.

Po dotarciu na miejsce pochówku Mistrz wita wszystkich zgromadzonych, a następnie wygłasza mowę pogrzebową. Przemowę może wygłosić również przed marszem, co jest wcześniej ustalane z rodziną podczas planowania wstępnego scenariusza uroczystości. Warto dodać, że mowa pogrzebowa jest jednym z najważniejszych elementów całej uroczystości. Monolog Mistrza Ceremonii skupia się przede wszystkim na postaci zmarłego: podsumowuje jego życie, osiągnięcia i wspomina wszystkie najważniejsze chwile z jego życia. Swoje słowa może kierować również rodziny i przyjaciół zmarłego.

Uroczystość w obrządku świeckim zakończona jest złożeniem trumny lub urny do grobu. Na koniec Mistrz Ceremonii lub członek rodziny zwykle dziękuje zebranym osobom za uczestnictwo w ceremonii.