71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Pogrzeb protestancki, a katolicki. Podobieństwa i różnice

W chrześcijaństwie grzebanie zmarłych wiąże się z przekonaniem, że w końcu czasów nadejdzie Jezus Chrystus i nastąpi zmartwychwstanie ciał. To także moment, w którym rodziny żegnają swoich bliskich zmarłych.

Pochówek protestancki i katolicki zbytnio się od siebie nie różnią.

Przebieg pogrzebu katolickiego

Pierwszym etapem pogrzebu katolickiego jest wystawienie ciała zmarłego na ostatnie pożegnanie, najczęściej przed mszą świętą w kaplicy, znajdującą się tuż przy zakładzie pogrzebowym.

W przypadku kremacji ostatnie pożegnanie odbywa się tuż przed spopieleniem ciała. Krematoria dają możliwość rodzinie obserwacji procesu wprowadzania trumny do pieca.

Drugi etap pogrzebu katolickiego to msza święta, podczas której trumnę wystawia się na katafalku naprzeciwko ołtarza.

Jej liturgia przypomina zwykłą mszę świętą, przy czym kazanie poświęcone jest tematyce śmierci, życia wiecznego i nawiązuje do osoby zmarłego.

To również moment odczytywania mów pogrzebowych przez rodzinę. W trakcie wyprowadzania trumny z kościoła przyjęte jest śpiewanie przez żałobników pieśni „Anielski orszak”.

Z kościoła orszak żałobników kieruje się na cmentarz. Nad grobem odmawiane s ą modlitwy, po których ciało zostaje złożone do trumny.

Zwyczajowo sypie się do grobu garść ziemi, by ostatecznie pożegnać się ze zmarłym.

Najistotniejsze różnice między pochówkiem katolickim a protestanckim

Ceremonia pochówku protestanckiego przebiega podobnie do katolickiego obrządku, z tą różnicą, że o wiele częściej stosowana jest kremacja.

Urnę zakopuje się w ziemi lub ustawia w specjalnie do tego przeznaczonych kolumbariach.  

W krajach protestanckich praktykuje się także rozsypywanie popiołów poza terenem cmentarza oraz trzymanie urny w domu, co jest zabronione w Polsce.

Nasz zakład pogrzebowy oferuje zarówno pochówek tradycyjny, jak i kremację zwłok. To Państwo decydują, która forma pogrzebu będzie bardziej wskazana w przypadku bliskiej zmarłej osoby. Bez względu na wybrany obrządek pochówku, ceremonia zostanie odprawiona z szacunkiem, należnym zmarłemu.