71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Gdzie i jak otrzymać akt zgonu i kartę zgonu?

Karta zgonu i akt zgonu – to dwa najważniejsze dokumenty, które muszą być przygotowane po śmierci bliskiego. Osoby należące do najbliższej rodziny zmarłego muszą zatroszczyć się o ich wyrobienie, ponieważ będą one niezbędne podczas organizowania dalszych czynności związanych z pochówkiem. Przykładowo, karta zgonu będzie nam niezbędna do nawiązania współpracy z firmą świadczącą usługi pogrzebowe.

Karta zgonu

Karta zgonu to pierwszy istotny dokument, zawierający informacje o miejscu, godzinie i przyczynie śmierci. Jeśli miała ona miejsce w domu, wystawia ją lekarz, który udzielał pacjentowi świadczeń lekarskich, najczęściej jest to lekarz rodzinny (podstawowej opieki zdrowotnej). Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu, kartę zgonu wraz z kartą potwierdzenia odbioru zwłok należy odebrać ze szpitala. W przypadku śmierci w wyniku wypadku lub innych tragicznych okoliczności, karta zgonu najczęściej dostępna jest w Zakładzie Medycyny Sądowej. Aby ją odebrać, należy okazać zezwolenie na wydanie zwłok wydane przez prokuraturę.

Po uzyskaniu karty zgonu należy ją skserować w kilku egzemplarzach, ponieważ będzie nam niezbędna podczas dokonywania innych czynności związanych ze śmiercią bliskiego.

Zgłoszenie zgonu i uzyskanie aktu zgonu

Po stwierdzeniu śmierci niezbędne jest zgłoszenie zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie wydawany jest akt zgonu. Do tej czynności zobligowani są: małżonek, dzieci, rodzice, ale również osoby obecne przy zgonie, osoby zamieszkałe w lokalu, w którym doszło do zgonu, lub administrator tego budynku. W przypadku śmierci w szpitalu, to placówka jest zobowiązana do zgłoszenia tego faktu.

Akt zgonu zawiera wszystkie najważniejsze informacje dotyczące zmarłego (m.in. imię i nazwisko, nazwisko rodowe, datę urodzenia, stan cywilny, ostatnie miejsce zamieszkania), a także szczegóły jego śmierci (m.in. data, godzina i miejsce zgonu, dane dotyczące osoby zgłaszającej zgon).

Bardzo często za zgłoszenie zgonu odpowiada upoważniony do tego zakład pogrzebowy. Aby była możliwość zlecenia zakładowi dopełnienia tych formalności, należy przygotować pełnomocnictwo wystawione przez jednego z członków rodziny zmarłego, dowód osobisty osoby zmarłej i kartę zgonu.