71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Kwatery cmentarne w Polsce coraz droższe

Śmierci nie sposób uniknąć. Będzie ona dotyczyła każdego z nas, a w ciągu kolejnych lat życia, przyjdzie się nam zmierzyć z odejściem bliskich. To sprawia, że temat kwatery na cmentarzu wcześniej lub później stanie się tematem, którym będziemy musieli się zainteresować. Kwatery cmentarne wciąż drożeją, co jest dużym problemem, nie tylko w większych miastach. Wyjaśniamy, z czym związany jest wzrost cen kwater cmentarnych.

Kwatery cmentarne kiedyś i dziś – co warto wiedzieć?

Ustawa o chowaniu zmarłych, która przewiduje uiszczenie tzw. opłaty za pochowanie, została uchwalona w 1959 roku. Jest ona nowelizacją ustawy z 1932 roku. W ubiegłym stuleciu możliwe było wykupienie fragmentu gruntu cmentarnego pod grób wieczysty. Obecnie można wykupić jedynie grób czasowy, czyli miejsce na cmentarzu, które opłacane jest np. na 20 lat. Po upływie tego czasu należy wnieść ponownie opłatę. Jeżeli nie zostanie ona uiszczona, to grób jest likwidowany, a miejsce na cmentarzu przeznaczone pod pochówek kogoś innego. Obecnie utrudniona jest możliwość wykupienia kwatery na cmentarzu za życia, co niegdyś było dość często praktykowane. Dzięki możliwości zakupu kwatery cmentarnej „na przyszłość” możliwe było odciążenie bliskich i ograniczenie kosztów pogrzebu. W wielu polskich miastach możliwość wcześniejszego wykupienia kwatery na cmentarzu dostępna jest jedynie dla osób w podeszłym wieku oraz osób nieuleczalnie chorych. Jest to związane przede wszystkim z brakiem miejsc pod budowę nowych cmentarzy. Regulacje dotyczące opłat cmentarnych zależne są od zarządców cmentarzy komunalnych i cmentarzy parafialnych, czyli władz miasta lub gminy oraz władz kościelnych, które sprawują nadzór nad cmentarzami wyznaniowymi.

Dlaczego opłaty za miejsce na cmentarzu wzrastają?

Od wielu lat zauważalny jest znaczny wzrost opłat za kwatery cmentarne przeznaczone do pochówku tradycyjnego oraz miejsca w kolumbarium. Ma to związek nie tylko z przepełnieniem istniejących cmentarzy oraz problemami z budową nowych miejsc pochówku, ale także kosztami, jakie związane są z utrzymaniem cmentarzy. Sytuacja związana jest także ze starzeniem się społeczeństwa. Najdroższe są kwatery zlokalizowane przy cmentarnych alejach; więcej trzeba zapłacić także za miejsce pod grobowiec rodzinny.

 

Ceny za kwaterę cmentarną różnią się w zależności od rejonu Polski, jednak obserwowany wzrost opłat utrzymuje się na poziomie od 20 do nawet 100%. Co to oznacza? Wzrost cen za kwaterę na cmentarzu to wzrost kosztów pochówku. Co ważne, to nie koniec opłat, bo po upływie średnio 20 lat trzeba odnowić umowę, jeżeli chcemy, aby groby naszych bliskich nie zostały zlikwidowane. W naszym zakładzie pogrzebowym świadczymy kompleksowe usługi, które odciążają pogrążoną w żałobie rodzinę i pomagają przejść przez trudny okres związany ze śmiercią ukochanej osoby. Pomagamy w dopełnieniu wszystkich formalności oraz organizacji pogrzebu zgodnie z obowiązującymi zwyczajami i przepisami prawa. Umożliwiamy także rozłożenie kosztów pogrzebu, których nie pokrywa zasiłek pogrzebowy na dogodne raty.