71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Jak wyglądają praktyki pogrzebowe w judaizmie?

Choć kultura i obyczaje żydowskie odbiegają od katolickich, to właśnie z pierwotnego judaizmu wywodzi się chrześcijaństwo. Różnice dotyczące ostatniego pożegnania można zauważyć już wtedy, gdy osoba bliska leży na ,,łożu śmierci’’. Musi w tym czasie wyznać swoje grzechy, a najbliżsi trwają przy niej do samego końca.

Co ciekawe, w judaizmie po śmierci zwłokami zajmują się tylko i wyłącznie wyspecjalizowane osoby, czyli Chewra Kadisza. Tradycyjnie wspomniana grupa była stawiana wyżej niż rabin. W owej kulturze uważa się, że ciało zmarłej osoby jest nieczyste. Chewra Kadisza dokonuje rytuału, który ma na celu oczyszczenie.

Judaiści ubierają zmarłą osobę w białą szatę bez żadnych ozdób – nie może być to więc strój codzienny. Warto dodać, że owa kultura jest odmienna również w aspekcie żałoby. Jej początkowy etap trwa 7 dni. W tym okresie niedozwolone jest chodzenie do pracy, mycie się, słuchanie muzyki lub współżycie. Kolejne etapy są mniej rygorystyczne. Żałoba po dziecku, mężu lub rodzeństwie zwyczajowo trwa 30 dni, po rodzicach – rok.

Judaistyczna ceremonia pogrzebowa

Ceremonia pogrzebu w kulturze judaistycznej trwa dość krótko. Jego pierwszym etapem jest przejście konduktu z żałobnikami. W czasie jego trwania każdy postronny wyznawca owej religii, który jest jego świadkiem, powinien choć na chwilę do niego dołączyć. Stanowi to wyraz szacunku dla zmarłego i bliskich. Żałobnicy śpiewają psalmy, a za odmówienie najważniejszej w tym czasie modlitwy, Kadisz, odpowiedzialny jest syn zmarłej osoby. Specjalizacją naszego zakładu jest kompleksowa obsługa pogrzebu wyznaniowego i przygotowanie wszystkich, niezbędnych aspektów judaistycznej ceremonii.

W dawniejszych czasach zmarłych Żydów składano do grobu bez trumny, jedynie owiniętych w prześcieradło. Aktualnie wykorzystuje się trumnę, jednak grób nie powinien być betonowany. Do przysypania również używa się tylko i wyłącznie ziemi. Różnicę stanowi fakt, że w judaistycznym grobie może spoczywać tylko jedna osoba, pomiędzy kolejnymi należy zachować odstęp o szerokości sześciu dłoni. Istotne jest również to, że w judaizmie nie przywiązuje się wagi do wyglądu nagrobka.