71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Jak składać kondolencje?

Kondolencje są słowami, wyrażającymi żal za zmarłym. Pokazują przywiązanie do osoby, która odeszła lub do bliskich, którzy stracili członka rodziny.

W Polsce przyjęte jest składanie kondolencji bezpośrednio po pogrzebie, chociaż obowiązują także inne formy.

1) Kondolencje składane po pogrzebie

O ile rodzina zmarłego nie zastrzegła w nekrologu, że nie życzy sobie składania kondolencji, żal za zmarłym można wyrazić osobiście, bezpośrednio po zakończeniu ceremonii pogrzebowych.

Aby złożyć kondolencje, należy ująć dłoń osoby przyjmującej wyrazy współczucia i wypowiedzieć odpowiednie słowa. Jeśli z rodziną zmarłego łączyły żałobników zażyłe stosunki, słowa nabierają osobistego charakteru.

Jeśli natomiast nie były one bardzo bliskie, wystarczą takie zwroty, jak: „serdecznie współczuję Pani/Pana stracie”, „składam wyrazy współczucia”, „proszę przyjąć moje kondolencje” lub „proszę przyjąć kondolencje z powodu śmierci mamy/taty”.

2) Kondolencje zamieszczane w prasie

Inną formą składania kondolencji jest ich zamieszczenie w prasie.

Jest to zwyczaj zarezerwowany dla bardziej oficjalnych stosunków, łączących osobę, zamieszczającą kondolencję ze zmarłym. Przykładem może być ogłoszenie zamieszczone przez pracowników firmy, wyrażające żal za  zmarłym kolegą.

W naszym zakładzie pogrzebowym służymy radą w zakresie formułowania kondolencji prasowych.

3) Listowne złożenie kondolencji

Niezależnie od stopnia zażyłości relacji, łączących składającego kondolencję ze zmarłym lub z jego rodziną, bardzo dobrym sposobem na wyrażenie współczucia jest napisanie listu.

Taka forma jest nieinwazyjna; pozwala opłakującemu śmierć bliskiego zapoznać się z treścią epistolografii wtedy, kiedy będzie na to gotowy.

4) Telefoniczne przekazanie wyrazów współczucia

Kondolencje można przekazać telefonicznie bezpośrednio po śmierci osoby, o ile pozostawało się z nią i jej rodziną w bliskich stosunkach. Jeśli nie, lepiej odczekać dzień lub dwa od pogrzebu.  

Niezależnie od przyjętej formy, kondolencje muszą być złożone w sposób dyskretny, z dużą dozą empatii. Powinny z jednej strony pokazywać, jak bliską osobą był zmarły, z drugiej sygnalizować współodczuwanie z rodziną żalu oraz poczucia starty.