71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Formalności związane z pogrzebem

Mimo rozpaczy jaką przeżywamy, kiedy odchodzi bliska osoba, musimy zająć się sprawami związanymi z jej ostatnim pożegnaniem. Aby zorganizować pogrzeb oraz załatwić niezbędne formalności warto skorzystać z usług zakładu pogrzebowego, który zajmie się pochówkiem.

Karta i zgłoszenie zgonu

Karta zgonu to pierwsze co musimy pozyskać po śmierci bliskiej osoby. Jest ona bardzo ważnym dokumentem. Kartę zgonu wystawia lekarz. Jeśli śmierć nastąpiła w szpitalu, wydaje ją lekarz prowadzący oddział. Kiedy do zgonu doszło w domu, należy wezwać lekarza rodzinnego lub lekarza pogotowia, w zależności od czasu śmierci. Z przychodnią kontaktujemy się w godzinach jej działania, po pogotowie dzwonimy jeśli bliska osoba zmarła w dni wolne od pracy lub po godzinie 18.  Jeśli istnieje konieczność przeprowadzenia sekcji zwłok, ciało trafia do zakładu medycyny sądowej, który po przeprowadzeniu sekcji wystawia kartę zgonu na podstawie przedłużonego dokumentu tożsamości osoby zmarłej.
O zgonie należy powiadomić urząd stanu cywilnego najpóźniej trzeciego dnia od śmierci. Obowiązek zgłoszenia mają, w kolejności: małżonek lub dzieci, najbliżsi krewni, powinowaci, współlokatorzy lub świadkowie śmierci. Jeżeli do śmierci doszło na oddziale, do zgłoszenia zobowiązywany jest szpital.

Zakład pogrzebowy

Kolejnym krokiem jest wybranie odpowiedniego zakładu pogrzebowego. Po dokonaniu wyboru, należy zgłosić się do zakładu z kompletem dokumentów: kartą lub aktem zgonu, jeśli jesteśmy w jego posiadaniu, dowód osobisty zmarłego, numer NIP, zaświadczenie o zatrudnieniu. W przypadku jeśli zmarły pozostawał w związku małżeńskim, trzeba dołączyć również dokumenty dotyczące małżonka. Następnie zostaje zawarta umowa między osobą zajmującą się pochówkiem, a domem pogrzebowym, w której określa się szczegółowo zakres świadczonych usług oraz zabezpieczenie prawidłowej organizacji pogrzebu. W umowie znajdują się informacje dotyczące m.in. daty pogrzebu lub kwestii kremacji, wybór cmentarza oraz trumny lub urny, a także obrządek uroczystości. Pracownicy firmy pogrzebowej na nasze życzenie załatwią również akt zgonu oraz zasiłek pogrzebowy.