71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Czy kremacja zwłok jest zgodna z wiarą chrześcijańską?

Niegdyś kremacja zwłok, zwłaszcza u członków kościoła chrześcijańskiego, wywoływała strach i niechęć. Wiązało się to z wiarą w zmartwychwstanie, łączącą się z szacunkiem do ciała i chęcią zachowania jego nienaruszalności. Pogrzeb i tradycyjny pochówek miał przypominać o ludzkich ograniczeniach i przemijalności, oraz o powrocie ciała do ziemi, z której powstało.

Obecnie jednak kościół odchodzi od tych dogmatów, przyzwalając na kremację zwłok i traktując ja na równi z tradycyjnym pochówkiem. Okazuje się bowiem, że kremacja zwłok jest zgodna z wiarą chrześcijańską. Dlaczego?

Przyziemne przyczyny

Wiara to jedno; przyzwolenie na kremację ze strony kościoła ma także prozaiczne przyczyny.

Taki sposób pochówku bowiem stanowi rozwiązanie trudności z pozyskiwaniem terenów pod nowe nekropolie. Na obecnie istniejących cmentarzach jest coraz mniej miejsca pod nowe groby; kolumbaria pozwolą zaoszczędzić wiele miejsca.

Ponadto kremacja pozwala zachować warunki higieny i zdrowia publicznego. Kościół wyraża na nią także zgodę z powodów ekonomicznych, gdyż jest ona tańsza niż tradycyjny pogrzeb, na który wciąż wielu z nas nie stać.

Wiara

Kremacja zwłok jest zgodna z wiarą chrześcijańską także z innego powodu.

Wedle stanowiska kościoła bowiem, pochówek w formie kremacji stanowi takie samo okazywanie szacunku wobec ciała zmarłego, jak pogrzeb tradycyjny. Spalenie zwłok jest spaleniem ciała, nie duszy, dlatego też kremacja nie będzie stanowiła przeszkody w zmartwychwstaniu.

Tak jak ciało złożone w grobie, tak ciało, które uległo przemianie w proch oraz popiół, może zmartwychwstać.

Kościół wskazuje także na fakt, że w momencie wskrzeszenia, nie jest wiadomo, czy zyskamy kolejne życie w tej samej formie i materii. Ma być ono bowiem nowym życiem i nowym początkiem, być może w innym stanie aniżeli nasze dotychczasowe ciało.  

Kremację zatem warto jest rozważyć, także, jeśli jesteśmy praktykującymi, wierzącymi chrześcijanami. Jej oprawa bowiem jest tak samo podniosła i uroczysta co tradycyjnego pogrzebu.