71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Co zrobić ze szczątkami dzieci nienarodzonych?

Przepisy polskiego prawa wskazują, że dzieci urodzone martwo, bez względu na czas trwania ciąży, traktowane są jak zwłoki i mają prawo do pochówku. Jeśli rodzice mają taką potrzebę, pochówek mogą zorganizować osobiście, jeśli nie – zobowiązany jest do tego szpital. Decyzja należy do rodziców dziecka. Jak zająć się pogrzebem?

Formalności związane z pochówkiem

Aby pochować dziecko, rodzice muszą odebrać ze szpitala kartę martwego urodzenia. Na karcie znajdują się dane matki i dziecka. Dzięki niej mogą zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego. Szpital może przekazać kartę do urzędu, rodzice mogą też zrobić to osobiście. W karcie poza imieniem dziecka musi znajdować się też jego płeć. W przypadku wczesnych poronień, do około 16 tygodnia ciąży, do jej określenia mogą okazać się niezbędne badania DNA. Ich koszt ponoszą rodzice. Inną, prostszą metodą na zorganizowanie pochówku jest odebranie ze szpitala karty zgonu. Z tą kartą rodzic może udać się na wybrany cmentarz i ustalić szczegóły ceremonii. Następnie powinien skontaktować się z zakładem pogrzebowym, który odbierze ciało i przygotuje je do pogrzebu. Osoby wierzące muszą pamiętać też o dodatkowych formalnościach w kancelarii parafialnej i ustaleniu wszystkiego z księdzem. W dalszej kolejności rodzice mogą ubiegać się o zasiłek pogrzebowy.

Organizacja ceremonii

Organizację ceremonii warto zlecić doświadczonemu zakładowi pogrzebowemu, który nada jej odpowiednią oprawę. Rodzice będą musieli zdecydować o formie pochówku (tradycyjny lub kremacja) i wybrać trumnę lub urnę dla dziecka, oraz podjąć decyzje dotyczące wieńca, tabliczki, krzyża na grób i kilku innych detali. Większości formalności dopilnują pracownicy zakładu, zdejmując z barków rodziców stres związany z organizacją ceremonii. Pogrzeb nienarodzonego dziecka zazwyczaj nie różni się od pogrzebu osoby dorosłej. Często jest jednak ceremonią, na której pojawiają się tylko rodzice i najbliższe im osoby. To również pozostaje w gestii rodziców dziecka.