71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Organizacja pogrzebu jest często dużym wydatkiem, na który składają się koszty związane z:

  • wykupieniem miejsca na cmentarzu;
  • opłatą za ceremonię pogrzebową, trumnę, kwiaty;
  • wystawienie nagrobka;
  • ewentualną kremację zwłok;
  • usługi zakładu pogrzebowego.

Nie musimy pokrywać wydatków w całości samodzielnie, ponieważ osoba opłacająca pogrzeb ma prawo do otrzymania zasiłku pogrzebowego wypłacanego jednorazowo przez oddział ZUS. Od 2011 roku zasiłek dla wnioskodawcy wynosi 4 tysiące złotych. Kwotę tą można uzyskać po złożeniu odpowiedniej dokumentacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dokumentacja ta obejmuje:

  • odpis skrócony aktu zgonu;
  • wniosek o wypłatę zasiłku, druk ZUS Z-12;
  • oryginały lub kopie rachunków związanych z pogrzebem;
  • dokument tożsamości ze zdjęciem osoby ubiegającej się o wypłatę zasiłku.

Zasiłek pogrzebowy przeznaczony jest dla osoby, która pokryła koszty pogrzebu, dlatego może on być przyznany również pracodawcy, gminie, powiatowi lub ośrodkowi pomocy społecznej. Nie jest wymagane pokrewieństwo pomiędzy osobą pokrywającą koszty pogrzebu a zmarłym.

Na złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy mamy 12 miesięcy od momentu sporządzenia aktu zgonu. Od daty tej można się odwoływać w okolicznościach wyjątkowych, np. w momencie, gdy identyfikacja zwłok trwała dużej niż rok. Urząd wypłaca zasiłek w przeciągu 30 dni od dnia łożenia wniosku. Warto zauważyć, że pieniądze z zasiłku pogrzebowego są zwolnione od podatku dochodowego. Zasiłek pogrzebowy obowiązuje także w sytuacji, gdy osoba zmarła pochowana zostaje poza granicami kraju.

Zakład pogrzebowy a zasiłek

Pogrzeb osoby bliskiej najczęściej wiąże się  dużym obciążeniem psychicznym, z tego względu zakłady pogrzebowe oferują możliwość złożenia wniosku o zasiłek pogrzebowy w imieniu osoby organizującej pogrzeb. Zwalnia nas to z konieczności martwienia się o formalności, a zakład pogrzebowy Anubis lokalizujący się we Wrocławiu posiada w swojej ofercie taką usługę.

Ceremonia pogrzebowa najbliższych nam osób związana jest zawsze z dużym ładunkiem emocjonalnym. Dobrze zaplanowana pozwala uniknąć organizatorom niepotrzebnego stresu. W związku z tym przed pochówkiem, warto zastanowić się, jaką formę ma przyjmować pogrzeb. W Polsce nadal najbardziej popularne są tradycyjne pochówki, jednak w niektórych sytuacjach najbliżsi zmarłego decydują się na kremację. To, co jeszcze kilka lat temu było rzadkością, ze względu na trudną dostępność krematoriów, obecnie nie jest to już problem. Kremacji zwłok można dokonać w każdym większym mieście.

Przepisy prawne ściśle regulują miejsca, w których można umieścić urnę z prochami zmarłej osoby. Są to: grób ziemny, grobowiec murowany oraz kolumbarium. W naszym kraju nie ma możliwości przetrzymywania prochów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Kolumbarium to nic innego jak ściana zlokalizowana na cmentarzu z niewielkimi niszami, w których umieszcza się urnę z prochami. Urnie towarzyszy tablica upamiętniająca daną osobę, a pod ścianą znajduje się miejsce na znicze i kwiaty. Historia tych cmentarnych budowli sięga czasów wczesnochrześcijańskich i rzymskich, kiedy to w starożytnym Rzymie kolumbaria pełniły funkcję zbiorowego grobowca. Obecnie z konstrukcjami tego typu możemy spotkać się coraz częściej na lokalnych cmentarzach i w pobliżu krematoriów.

Przebieg ceremonii pogrzebowej

Ceremonia pogrzebowa, w której grzebane są prochy, w przebiegu niczym nie różni się od tradycyjnego pochówku, dlatego warto zastanowić się nad tego typu rozwiązaniem. Obecnie zakłady pogrzebowe we Wrocławiu oferują pomoc w przeprowadzeniu przez procedurę bliskich zmarłego, oferując fachowe doradztwo w kwestii organizacji uroczystości.  

Pochówek w kolumbarium jest zazwyczaj tańszy niż tradycyjny. Zalety tego typu pochówków dotyczą także zarządców miast i cmentarzy, ponieważ wiąże się on z dużą oszczędnością miejsca oraz większym bezpieczeństwem dla środowiska. Do tego zakłady zajmujące się produkcją płyt nagrobnych już od dawna posiadają w swojej ofercie tablice upamiętniające dostosowane do kolumbarium, w delikatnych motywach komponujących się z otoczeniem.

W Polsce największą popularnością cieszą się nadal pogrzeby, w których ciało zmarłego składane jest w trumnie do grobu. Warto jednak zaznaczyć, że w 1983 roku Kościół Katolicki zezwolił na kremację zwłok. Spotkać się można jednak nadal z teoriami, jakoby władze kościoła patrzyły nieprzychylnie na tę formę pochówku. W tym artykule postaramy rozwiać się wszystkie ewentualne wątpliwości. (więcej…)

Na pewno każdy z nas zna powiedzenie, które mówi o tym, że na świecie pewne są tylko dwie rzeczy – podatki i śmierć. Ciężko znaleźć osobę, która nie zetknęłaby się ze stratą bliskiej osoby. Może to być rodzic, dziadek a nawet przyjaciel. Niezależnie od tego, kogo żegnamy, wiąże się to z ogromem trudnych emocji oraz organizacją pochówku. Czy kremacja nadal budzi kontrowersje? Jak znaleźć dobry zakład pogrzebowy, który pomoże w organizacji pogrzebu? Zapraszamy do lektury naszego artykułu. (więcej…)

Żałoba to nie tylko stan serca, ale również umysłu. Bardzo często towarzyszą jej trudne uczucia i emocje – takie, jak na przykład: szok, bunt czy depresja. Czym dokładnie jest żałoba? – na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w treści dzisiejszego artykułu. Zapraszamy do uważnej lektury. (więcej…)

Najogólniej rzecz ujmując ekshumacja polega na wydobyciu zwłok z grobu. Najczęściej przeprowadza się ją na wniosek rodziny, w związku z koniecznością przeniesienia ciała na inny cmentarz. Zdarza się również, że ekshumację wykonuje się na wniosek sądowy lub prokuratorski – gdy jest ona istotnym elementem toczącego się postępowania. Na czym dokładnie polega ekshumacja zwłok i jakie przepisy prawne regulują procedurę ekshumacyjną? Zapraszamy do uważnej lektury naszego artykułu. (więcej…)

Wizaż pośmiertny cieszy się w dzisiejszych czasach coraz większą popularnością. Wpływ na taki stan rzeczy ma przede wszystkim wzrost znaczenia usług pogrzebowych oraz komfort psychiczny rodziny osoby zmarłej, która widzi ją w trumnie wyglądającą tak samo, jak za życia. Odpowiednim przygotowaniem zwłok, zajmuje się zakład pogrzebowy. (więcej…)

Śmierć ukochanej osoby wiąże się z ogromnym szokiem, smutkiem i niedowierzaniem. Niestety, okres żałoby nie zwalnia nas z konieczności organizacji pochówku. Na szczęście, z pomocą w tych trudnych momentach przychodzą domy pogrzebowe, które zajmują się wszelkimi aspektami organizacji ceremonii. Należy jednak pamiętać, że nie wyręczą one nas we wszystkich obowiązkach.   O jakich obowiązkach mowa? (więcej…)

Odejście bliskiej osoby, to duże przeżycie zarówno dla rodziny, jak i przyjaciół. Często chcąc powiadomić dalszych znajomych o jej śmierci decydujemy się na umieszczenie nekrologu. Takie rozwiązanie jest szczególnie popularne w sytuacjach, kiedy zmarły cieszył się dużym uznaniem społecznym, ale nie tylko. Wyróżniamy kilka głównych rodzajów nekrologów. Zaliczają się do nich między innymi nekrologi dziękczynne, kondolencyjne lub nekrologi umieszczane w rocznicę śmierci. Nekrolog możemy napisać samodzielnie lub – jeśli nie czujemy się na siłach – zlecić jego przygotowanie zakładowi pogrzebowemu. (więcej…)

Wydawać by się mogło, że śmierć, to śmierć i zawsze boli tak samo. Nie ulega jednak wątpliwości, że szczególną tragedią jest śmierć ludzi młodych, nastolatków i dzieci, które albo dopiero wchodziły w życie, albo nawet nie zdążyły go poznać, ani – tym bardziej –  się nim nacieszyć. Rodzice, pomimo że pozostają w wielkiej żałobie, zobowiązani są do organizacji pochówku. (więcej…)